is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroedvrouwen, E. A. Houtzager, geb. Maas. M. E. Eender, wed. H. Maas. G. F. Baans, geb. Minjet. E. G. Vrijaldenhoven, wed. Kuysen. A. H. J. Munts, ived. van Sprang. J. E. Ploos van Amstel, geb. Vieleers. Bode. P. G. van der Tas. Sociëteit tot Herstel der Gezondheid. Administrateur. G. Boet. Geneeskundigen. J. Soutendam , Med. Doctor. H. C. G. van Essen , Chirurgijn. L. van ’t Sant, Apotheker. Bediende. 11. van der Zee. Maatschappij ter verkrijging van Genees-Heelkundige Hulp, op eene voldoende en weinig kostbare wijze. Directeuren. J. J. Molenbroek, j J. Waltman. P. van der Schaft, Geneeskundigen. 11. M. de Witt Hamer , Med. Doctor.

65