is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Delft naar Maassluis. 1 Maart lot 30 April , des morg. ten 7 ure , namidd. ten 2 en half 5 ure. Van 1 Mei tot 1 Oct. des morg. ten 7 ure, namidd. ten 2 en 7 ure. Van 1 Oct. tot 1 Maart, des morg. ten 8 en des namidd. ten half 5 ure. I Van Maassluis naar Delft. Van l April tot 30 Sept., des morg. ten sen 10 ure , en des namidd. ten half 6 ure. Van 1 Octohcr tot 31 Maart , des morgens ten half 6 en des namiddags ten 5 ure. Bestellingen worden aangenomen hij den Commissaris P. G. Croes. Van Delft naar Vlaardingen. Van 1 Maart tot 1 Octoher dos namiddags ten 4 ure; van 1 Octoher tot 1 Maart des namiddags ten 3 ure. Van Vlaardingen naar Delft. Des morgens ten 6 ure. Dc schuilen van Vlaardingen naar Delft en terug doen dagelijks dienst, uilgezonderd des Zondags. Van Vlaardingen door Delft op Utrecht, en terug. Vertrekt naar Utrecht des Woensd. namidd. van Vlaardingen, en Donderd. des morg. ten 10 ure van Delft; terug van Utrecht, des Zond. morg. te Delft , en vertrekt denzelfden dag van Delft naar Vlaardingen. De Utrechtsche schuiten nemen ook

122