is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING VAN DEN MAAN-ALMANAK, BENEVENS DER TE EKENS EN WOORDVERKORTINGEN.

OVER HET OP- EN ONDERGAAN DER MAAN. Achter eiken dag der maand wordt, op liet einde van den regel, het op- of ondergaan van de Maan gevonden, wanneer namelijk op dien dag dit verschijnsel inden nacht, dat is, van den ondergang der Zon tot haren opgang, invalt. Yan de Nieuvre tot de Volle Maan gaat de Maan des nachts onder, en komt van de Volle tot de Nieuwe Maan des nachts op. Op de dagen dat de Maan Nieuw of vol is, wordt noch de ondergang noch de opgang aangegeven, om dat in het eerste geval de Maan met de Zon te gelijk op- en ondergaat, en, in het tweede geval, de Maan ten tijde van de Zons ondergang opgaat. Voor de overige dagen beteekenen de getallen van achteren de uren en minuten van de Maans op- of ondergang. Bij voorbeeld: den 24 Januarij staat 3-11, dat is: de Maan zal des morgens ondergaan ten 3 ure 11 minuten. Desgelijks staat den 30 Januarij 6-13, dat is; de Maan zal des avonds opgaan ten 6 ure 13 minuten. TEEKENS EN WOORDVERKORTINGEN. Eene tl beteekent jaarmarkt, pa. p. paardenmarkt; te. b. beestenmarkt; de verkortwoorden zijn : ke. kermis, le. leermarkt, 10. lootdag, sch. schapenmarkt, la. lammerenmarkt, var. varkenmarkt, ka. kaasmarkt, za. zaadmarkt, vl. vlasmarkt, zui. zuivelmarkt, hui. huidenmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag, bid. biddag. Militaire Willemsorde. jgi Orde van den Ned. Leeuw. Orde van de Eikenkroon. Citadel Medaille, g] Metalen Kruis. J.M. Java Medaille. E.S. Eere Sabel. K. Kommandeur. * Met de Ster. B.M. Bronzen Medaille. (15) enz-Jarige Gesp.