is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekt des morgens ten 8 ure. Bestellingen worden aangenomen ten zijnen liuize , wijk 1 n°. 197 , in liet Oosteinde. C. van den Bos, Bode van Delft op Zoetermeer en Zegwaard. Vertrekt Maandag, Woensdag en Vrijdag, des namiddags ten 3 ure. Adres bij H. van Kan , inde Lange Breedsteeg. J. van den Berg , Bode op Wateringen, Poeldijk Monster, Ter Heide en ’s Gravesande. Komt alle dagen inde stad , uitgezonderd Woensdag en Zondag ; vertrekt des morgens van ’s Gravesande , en des namiddags ten 1 ure van Delft terug. Adres bij Valkenburg , hoek Beestenmarkt. Vrouw van der Hut, Bodin van Nootdorp. Komt alle dagen inde stad , uitgezonderd des Zondags; vertrekt des middags ten 12 ure. Bestellingen worden aangenomen bij den Boekhandelaar TV. NC. Roldanus, Voorstraat. W. van Keulen, Postbode van Nootdorp. Komt alle dagen inde stad, vertrekt des middags ten 1 ure. Bestellingen worden aangenomen bij G. Vielaars\ Heiligegeest Kerkhof. W. P. van der Hoeven, Bode op Wateringen , Poeldijk , Monster en ïer Heide. Komt alle dagen in

139