is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz. Hof van Delft en Hoog- en Woud-Harnasch... 77 Vrijenban 78 Militaire Inrigtingen • • ■ 79 ’s Rijks Artillerie Stapel-en Constructie-Magazijnen Pyrotechnische School 83 Inspectie der draagbare Wapenen 84 ’s Rijks Magazijnen van Militaire Kleeding, enz. 85 Militaire Transporten te Water Garnizoen 86 le Regiment Vesting-Artillerie —• le Bat. 4e Reg. Infanterie. 2e Bat. 4e Eeg. Inf. 88 Corps Ingenieurs. Garnizoens Infirmerie 89 Verzekerings-Maatschappijen 90 Brievenposten 101 Telegraafdiensten 106 Spoortreinen 110 Diligences 114 Beurtschepen 116 Trek- en Marktschuiten 119 Dorps-Marktschuiten 124 Voetbaden 127 Zitdagen van den Burgemeester 130 Teregtzitüng van het Kantongertgt Openiug en Sluiting der Stads- en Bands-Kantoren.. —? Staat der bevolking 132 Orde op het luiden der Werkklok 134 Opening en Sluiting der Stads-Poorten enz 135 Zegelregt. Vrijstellingen ~ 136 Kamen en Woonplaatsen der Studenten 137 Idem van de O. I. Ambtenaren le Klasse 144 Geschiedkundige Mengelingen.