is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HooJ'd-Onderwijzer,essen inde Bijzondere Scholen. M. A. Molenbroek, (Oude Delft.) C. D. Harlz, [Oude Delft.) Bewaar schoolhouderessen. J. 11. Friedhoff, [Sophiaschool, Begijnhof’.) H. B. Overmars, [School van den H. Vincentius van Paula, Korenmarkt.) H. Graswinckel , [Kromstraatsteeg.) J. J. Schreuder , [Verwersdijk.) Huisonderwijzers. G. G. Cooper Gardiner , inde Engelsche Taal. T. Spuij man Az. Wederlandsch Onderwijzers-Genootsehap. (Erkend bij Kon. Besluit van 15 Maart 1844 ,n°Bo.) Distri c t s – Y ereeniging. J. Waltman , Voorzitter. W. B. H. van Deventer, (te Wateringen) Secretaris. D. J. van Veen, H. van den Berg, (te Naaldwijk.) Afdeeling Delft. D. Buddingh , Voorzitter.' G. Verboon , D. J. van Veen, Secret. W. N. van Es H. van Nerum , J. J. van Rijn, J. Waltman , A, Noordijk,(Soetermeer.)

41