is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot Singapoera via Marseille; welke frankering 50 cents voor den enkelen brlet bedraagt. De brieven voor de West-Indische brievenmalen via Southampton worden den 13deu en den voorlaatsten dag der maand verzonden. Ongedwongens frankeering. Het enkel port van 5 cents voor een afstand van 30 mijlen (ruim 6 uur gaans) of daar beneden, en van 10 cents voor grooteren afstand , is men verschuldigd voor een brief , welke niet zwaarder is dan 15 wigtjes,doch wanneer een brief weegt: boven de 15 tot en met 50 wigtjes 2 malen » 50 » 100 » 3 » „ 100 » 250 » 4 » » 250 )> 500 » 5 » en zoo vervolgens over elke 250 wigtjes of breuk van 250 wigtjes daarboven, éénmaal het port meer. In ieder geval kan met 5 cents aan het kantoor van afzending worden voldaan het port van brieven , mits enkel zijnde en geene ingeslotene brieven bevattende, gerigt aan manschappen beneden den rang van officier bij de Zee- of Landmagt van den Staat, in werkelijke dienst en op hunne schepen of hij hunne corpsen tegenwoordig zijnde. Voor meer dan 15 wigtjes zwaar zijnde brieven

102