is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde op het luiden der Werkklok. vanaf 1 Januarij 1851.

y :s morgeus, ’s avonds. 16 November tot 31 Januarij 8 ure 4 ure. 1 Februari] » 15 Februari] half 8 ure half 5 ure. 16 Februari! » den laatsten id. 7 5 ure. 1 Maart » 15 Maart half 7 ure half 6 ure. 16 Maart » 31 Maart 6 me 6 ure Deze vijf tijdperken des middags ten 12 en 1 ure. 1 April tot 15 April 6 ure half 7 ure. 16 April «31 Augustus half 6 ure 7 ure 1 September »15 September 6 ure half 7 me. Deze drie tijdperken des middags ten 12 en half 2 ure. 16 September lot 30 September 6 ure 6 ure. 1 October » 15 October half 7 ure half 6 ure. 16 October » 31 October 7 ure 5 ure. 1 November » 15 November half 8 ure halt o me. Deze vier tijdperken des middags ten 12 en 1 ure.

Bepalingen der Werkbazen. Morgen, schoft-uren. Geen. Geen. 9 tot 10 ure. half 9 tot half 10 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. 8 tot 9 ure. half 9 tot half 10 ure. 9 tot 10 ure. Geen. De aanvang van den werktijd is te gelijk met het luiden der klok.

131