is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons- en Maansverduisteringen 1876.

Er zullen in dit jaar twee Zonsverduisteringen en twee Maansverduisteringen plaats hebben. I°. Eene gedeeltelijke Maansverduistering zal hier voor een gedeelte zigtbaar zijn inden morgen van 10 Maart Te 4 ure 15 min. komt de maan inde halfschaduw te 5 ure 39 mm. inde kernschaduw. Vóór het einde der verduistering is de maan ondergegaan. De grootte der eclips 0,293. Zigtbaar in Amerika J 566 tü E"roPa cn Afrika’ beuevells ’■> 2°. Eene ringvormige Zonsverduistering, hier geheel onzigtbaar, zal op den 25sleu Maart, nadat de zon hier ondergegaan is m Noord-Amerika, het oostelijkste deel van Aziatisch Kusland en vaneen groot deel der Stille Zuidzee zigtbaar zijn. ó . Eene gedeeltelijke Maansverduistering, hier zigtbaar on den avond van den 3den September. 1 De Maan komt inde halfschaduw te 7 ure 5 minuten. ", " ’ " " kernschaduw 8 » 33 „ Midden van de Eclips 9 „ 40 „ Groote der Eclips 0,343 wanneer de middell. der maancénis. I.'e Maan gaat uit de kernschaduw te 10 ure 47 min. ' " ' • « halfschaduw 0 " 15 » des morgens op den 4den September. Zigtbaar in Europa, , , e; een gedeelte van Zuid-Amerika en in geheel Azië, behalve het noord-oosteüjk deel. 40 Bene totale Zonsverduistering, hier onzigtbaar, zal op ■en .1 den September, na zonsondergang alhier, zigtbaar zijn n Nieuw-Holland, en een groot gedeelte van de zuidelijke “tule Oceaan en de Ijszee.