is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boxmeer. Mr. P. van den Heuvel. 1879 s Bosch. Mr, F. J. E. van Zinnicq Bergmann. 1877 Jhr. Mr. J. M. B. J. van der Hoes de Willebois. 1879 Griffier, D. Veegens. Commies- Griffier, Mr. O. W. Star Nnman. Tweede Commies- Griffier, Mr. A. U. van Assendelft de Coningh. Bibliothecaris, Referendaris van de Tweede Kamer en Directeur van het Bijblad tot de Staats-Courant, J. J. F. Noordziek. Adsistent-Bibliothecaris, A. P. van Eijk. PROVINCIALE STATEN van ZUID-HOLLAND. Commissaris des Konings inde Provincie, Mr. C. Fock. (Audiëntie des Zaturdags ten II ure, in het Hotel van het Gouvernement, Korte Voorhout.) Gedeputeerde Staten. Jhr. Mr. H. A. C. de la Bassecour Gaan, te ’s Gravenhage. 1877 E. H. Baron Hengers van Warmenhnizen, te ’s Gravenhage. 1877 Mr. C. W. Huhrecht, te heiden. 1877 Mr. C. van Vollenhoven, te Moordrecht. 1880 Mr. H. C. Verniers van der Loeff, te ’s Gravenhage. 1880 Jhr. Mr. H. A. Steengracht v. Duivenvoorde, te Voorschoten. 1880 G. Maas Geesterauus {buitengewoon), te hoogduinen. 1876 (Vergadering üingsdag en Woensdag ten 12 ure.)

9