is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1087, 08-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het inventarisonderzoek

In een artikel, getiteld „Belangrijk Werk", voorkomende in de Prol. Vrouw van 24 Juni J.I., deelde pge. Dora de Jong reeds mede, dat door het Wetenschappelijk Bureau der S.D.A.P. een kleine comnrssie is benoemd, welke tot taak heeft, zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, hoe groot de tekorten aan kleding en huisraad in de gezinnen der werklozen zijn.

Daar dit zeer belangrijke werk kan slagen, indien de in te zenden vragenlijsten nauwkeurig en juist worden ingevuld, lijkt het ons gewenst de vragen, welke zullen worden gesteld, in een aantal artikelen in dit blad te behandelen en zo nodig toe te lichten.

Alvorens tot de behandeling van de vragen, welke op de lijst voorkomen, over te gaan, menen wij eerst te moeten wijzen op de opmerking, welke bovenaan de lijst voorkomt, nl.:

Leest aandachtig elke vraag en beantwoord elk, onderdeel nauwkeurig, daar dit eerste voorwaarde is tot het slagen van het onderzoek.

Partijgenoten, wij kunnen hierop niet genoeg de nadruk leggen. Vergeet vooral niet, dat dit onderzoek geschiedt tot nadere uitwerking van het Plan van de Arbeid.

En nu de vragen. De eerste vraag dient tot vaststelling van het aantal inwonende personen, welke tot het gezin behoren. Het gaat alleen om de personen, welke niet tot het gezin behoren. Het gaat alleen om de personen, welke bij elkaar inwonen. Indien dus van een gezin een of meer leden (getrouwd of niet getrouwd) op een ander adres wonen, worden deze niet meegeteld. Onder inwonenden, niet tot het gezin behorend, worden gerekend kostgangers o£ mensen die b.v. een slaapkamertje van de woning in huur hebben.

Verder is het doel dezer vragen vast te stellen uit hoeveel vrouwen, resp. meisjes, en mannen, resp. jongens het gezin bestaat, zomede de leeftijd van deze personen.

Wij geloven niet dat de beantwoording van deze vragen moeilijkheden zal opleveren, evenmin als die van vraag 2: „Wat is het beroep van het gezinshoofd"?

Het is van het grootste belang, dat wij omtrent de gegevens, welke in dit gedeelte van de lijst worden gevraagd, de meest nauwkeurige inlichtingen krijgen, daar het alleen dan mogelijk zal zijn, te bepalen, hoe groot de tekorten zijn. Wij moeten weten, hoeveel personen van een bepaald aantal dekens en lakens gebruik moeten maken, om te kunnen nagaan, hoe groot het tekort aan deze artikelen is. Dit geldt natuurlijk voor alle artikelen, welke op de lijst voorkomen.

Wij vertrouwen, dat allen, zowel enquetrices, als degenen, die een lijst ter invulling ontvangen, er toe zullen mede¬

werken, dit onderzoek te doen slagen.

In het volgend nummer van dit blad hopen wij een paar andere vragen te behandelen. KROES.

„Hulp voor Patiënte"

Nog ontvangen voor bovenstaand doel, van X te Gr ƒ3.50; B. J. G. te Gr. ƒ2.—; A G te Ambt-H. ƒ2.—; K. L. te. Stad-H. ƒ2.50; H P te H. bij L. ƒ1.50; G. W. W. te M. ƒ2—- Soc Dem. Vr. Cl. afd. ter N. ƒ 5.95; N.N.teZ f2—H. E. v. d. L.—L. te Z. ƒ2.50; Mej. T. B. te li. ƒ1.—; tezamen ƒ24.95; vorige verantw. ƒ148 15' totaal ƒ173.10.

Wie kan en wil thans nog iets bijdragen voor bovenstaand doel? Vergeet dan niet uw bijdrage te zenden aan H. Muntinga, Grenskantoor te Veenebrugge.

KLEDING EN HANDWERKJES

THEEWARMER

(Op verzoek.) Wij herplaatsen op verzoek nog eens afbeelding en beschrijving van de theewarmer, die Tonia Helge destijds voor „De Pr. Vrouw" maakte.

Een theewarmer, passend om de pot, maar tuit en oor vrijlatend.

Het beste kan zo'n omhulsel gebreid worden van dunne gevlamde wol, b.v. bruin, blauw, wit, geeft een aardig effect.

Met breit een lap 2X de afmeting van deksel, romp, bodem, romp tot deksel lang en zo breed als de halve omvang, dus van tuit tot oor. Deze lap wordt in de lengte dubbel gevouwen en de zijkanten dichtgenaaid tot even voorbij het begin van het oor en wat hoger dan het begin van de tuit. Zet men nu de theepot in dit zakje, dan steken misschien de punten bij het genaaide wat uit. Wanneer deze punten naar binnen gevouwen en vastgenaaid worden, wordt de onderkant rond. Nu om de tuit- en ooropening een schulpje haken van bruin of blauw. Aan de 2 bovenkanten eerst een toertje vaste met losse steken en dan het schulpje. Aan eiken kant een stukje elastiek doorrijgen, zodat het geheel wat wijder blijft dan de potopening.

Aan de tuitkant sluit bovenaan een wollen gehaakt lusje met knoop en aan het oor maakt men 2 sluitingen, één aan de bovenkant en één dóór het oor. Een vierkant lapje breien met een bruin of blauw randje afgehaakt en een niet te klein gat voor de knop van de deksel, in het midden wordt de laatste met

enige kettingsteken aan de oorkant vastgenaaid. Het omhulsel kan om de pot blijven, als de thee geschonken wordt.

Complet

bestaande uit mantel en rok OP VERZOEK.

(Zie voor patroon volgende bis.) Bovenwijdte 96 c.m.

Taillewijdte 74 c.m.

Heupwijdte 102 c.m. op 20 c.m. onder de taille.

Mouwlengte 42 c.m. voornaad. Roklengte 85 c.m.

Het complet wordt gemaakt van tweed of, indien men een meer gekleed pak wenst, van wollen georgette.

Het is aan te bevelen, stof te kopen, die in beide richtingen geknipt kan worden, daar de delen dan om en om in elkaar gelegd kunnen worden wat voordeliger knipt.

Bij stofbreedte 130 c.m. heeft men 3.25 meter nodig.

Het mantelpatroon is tot m.-vóór getekend, hierbij moet behalve een naad 4 c.m. geknipt worden voor de overslag. Is de stof aan beide kanten gelijk, dan knipt men ook de 8 c.m. brede zoom aan, die dan naar boven gelegd en opgestikt wordt, anders moet deze apart geknipt en aangestikt worden.

De garnering van mouwen, kraag en zakken moet volgens de lijnen van de tekening op een apart stuk papier doorgeraderd en van stof geknipt worden.

De rok bestaat uit 6 banen. Het patroon van voor- en achterbaan is gelijk. Hierbij is aan elke kant | van de plooidiepte geknipt. De rest, dus J plooidiepte, wordt aan de zijbanen geknipt. Deze worden of) de stof om en om in elkaar gelegd, zodat alle zijbanen uit één stofbreedte gaan.

De banen worden aan elkaar gestikt, de naden open gestreken, de plooien ingeregen en de naden tot even voorbij de plooidiepte bovenop doorgestikt.

J. v. M.