is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 30, 1936, no 1088, 15-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30STE JAARGANG - No. 1088

15 JULI 193(

De Proletarische»

Weekblad van de Bond van Soc.Dem. Vrouwen-Propaganda-c'ubs in Nederland onder redactie van C. Pothuis-Smit ——■

Redactie-adres; Margriete van Clevelaan 13, Nieuwer-Amsfel, Amsterdam-Zuid - Administratie-adres Hekelveld 15, Amsterdam Telefoon 32600, Postgiro 21876 - Abonnementsprijs 50 cent per kwartaal - Losse nummers 4 cent per stuk

HET VARA-ZOMERFEEST

Trouw aan de VARA, naast den man de vrouw Nu en alle tijden de VARA trouw!

te brengen. Onze vrouwenhalfuurtjes, waarnaar door zoveel vrouwen met aandacht geluisterd wordt. Dit alles hebben de feestgangers gevoeld en begrepen op 5 Juli. Spontaan klonk het VA.R.A.-lied!

Duizenden kaarten werden verzonden aan familieleden en kennissen, naar werkloze kameraden die deze hoogtijdag op Birkhoven helaas niet konden meevieren, maar niet vergeten werden. Het bijzondere V.A.R.A.-stempel en het bekende „De Proletarische Vrouw, het

Inderdaad, zo was het Zondag 5 Juli. Honderdduizend mannen en vrouwen hebben die dag getuigd van hun trouw aan onze omroep, aan onze V.A.R.A., die ons allen zo na aan 't hart ligt. Was er ooit een jarige, die op haar tiende verjaardag zo'n groot aantal gasten kreeg? Was er ooit een tienjarige, die zoveel sympathie genoot als onze omroep op 5 Juli?

Van heinde en ver stroomde alles naar Birkhoven, vaders en moeders, zoons en dochters, om de jarige te gaan begroeten. De steden en dorpen waren nog in diepe rust toen de honderden fietsers, de autobussen en auto's de feestgangers door haar straten voerden. Vrolijk klonken de lieden door de morgenstilte, vrolijk wapperden de vlaggen en vrolijk stonden de gezichten. Vrolijk was ook het gezicht van den machinist op de versierde locomotief die een lange trein naar Birkhoven bracht. Dat gebeurde hem niet iedere dag om zo'n groot aantal rooie rakkers te vervoeren.

Vrolijk schalde de muziek op het kleine perronnetje bij Birkhoven. Vrolijkheid alom. De V.A.R.A. vierde immers feest!

De V.A.R.A. die ons allen lief is, niet 'alleen als ontspanninginstituut, maar vooral als instituut van strijd en ontwikkeling. Hoevelen hebben door haar de muziek leren kennen, poëzie en toneelstukken leren verstaan. Hoevelen hebben geluisterd naar de kinderuurtjes (dit waren heusch niet altijd kinderen) en hoevelen hebben van hun schamel bezit met liefde geofferd voor het V.A.R.A.-busje, ƒ 121.000! „'t Geld kon immers niet beter besteed worden.

Ook deze vrouwen zijn de V.A.R.A. dank verschuldigd. Zij maakte het ons mogelijk om aan die honderden vrouwen in de stad en op 't platteland ons woord

blad voor de Vrouw", maakten deze kaarten tot een mooi aandenken aan deze dag.

Ontroerend was het moment waarop een Duitse kameraad vroeg om vooral goed op zijn kaart te passen, die hij aan zijn moeder in Duitsland wilde sturen. Het V.A.R.A-stempel mocht er niet op, maar zij zou begrijpen wat deze groet uit Amersfoort betekende. Er zal in dezen Duitsen makker veel zijn omgegaan die dag. Waarschijnlijk heeft hij ons benijd...

5 Juli heeft ons weer gesterkt in ons geloof in 't Socialisme dat komen móét en komen zal. We gaan verder, schouder aan schouder, naast den man de vrouw!

MIEN KIST.