is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1089, 22-07-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS KINDERBLAADJE

willen straffen en je kippetjes een weekje bij mij te logeren gestuurd. Het heeft ze aan niets ontbroken, hoor. Nü zul je zeker in het vervolg beter oppassen, nietwaar?" „Nou en of, daè,r kunt u van opaan, meneer" zei Dickie beschaamd en... hij heeft woord gehouden.

S. SALOMONS—SOUGET.

GREETJE

Door S. Sfilomons—Souget.

1.

Dp een vroege lentemorgen van het mooie maandje Mei werd de kleine Greet geboren, o, wat was haar moesje blij; pappie deed van pret een

luchtsprong, riep: „mijn lieve, fijne pop, „wat een zachte, zijige kroontjes, ,,'t lijkt wel net een rozeknop."

2.

Elke middag, als hij thuis kwam, ging paps bij het wiegje staan, zei dan lachend tot Greet's moeke ,,'k geloof, ze kijkt mij nü al aan, ,,'t wordt vast nog een heel flink

meiske,

„waar we trots op kunnen zijn, „maar... dëit duurt nog wel een

poosje,

„niet, mijn kleine poppedijn?"

3.

Greet je groeide als een kooltje, werd een dikkerd, mollig, rond, schreien deed ze maar heel

zelden,

,n lachje was steeds om haar

mond;

kwam haar mammie in de kamer, opa, oma of de poes,

heftig zwaaiden d' armpjes, beentjes van die leuke, kleine

snoes.

4.

Zo werd Greetje drie, vier

maandjes, kraaide, kirde heel de dag,

rolde heen en weer in 't wiegje van de pret, als z'iemand zag; aan het wiegje hing een popje van gebreide, rose wol,

dat was Greetje's eerste speelgoed,

da&rop was zij o, zo dol.

5.

Toen ze zeven maandjes oud was, werd een „box voor Greet

gekocht, waar ze kruipen, zitten, liggen, altijd fijn in spelen mocht; 't rose popje van het wiegje nam ze altoos met zich mee en een aardig Teddybeertje werd het vrindje van die twee.

6.

Op een keertje, toen moes even naar de keuken was gegaan, zag zij 'n ogenblikje later Greetje in het loophek stè&n; 't was het allereerste keertje, dat zij op twee beentjes stond en met een parmantig snuitje keek ze vrolijk in het rond.

7.

't Loophek lag zo na een poosje vol met speelgoed van die Greet, welke zij, 't ene na 't andere door de hele kamer smeet; popje, Teddy, eend en kipje, alles, alles ging kapot,

't liefste speelde z' met een sokje, óf wel met een heel oud vod.

(W«rdt vervolgd.)

ï IJ BLAD VAN „DE PROLETARISCHE VROUW" VAN 22 JL'LI 1936. No. 1087. 'EVEN EN TWINT. JAARGANG No. 9*1 VAN „ONS KINDERBLAADJE". VERSCHIJNT JLKE WOENSDAG. REDACTIE-ADRES: WALDECK PYBMONTLAAN 11, AMSTERDAM,

jDe fy zmcjl )

m

TREURIG WIESJE

£

1IÉ

[Wieszino^

sS 5.5 15.3 ll. tM . 3 I 3. Hl 5.5 I l . I I $ . . II Wies,ueer-on benjy solveu-ïi^hebietauszoViftfool vet-dnel *2

5. 51 5 . 3 I fa. fel b. Hl fl. t I 5 .51 5..IOOO 11.2, 'ttWou jo graag een spel be-den-KenjriaarViet lunt we niet.; — Maar hei

,1 J» 1 ,1. 1~ ^jpe ^ I"Ü ri Ij

- : I — 1 li I

d , d \ Ö..IOOQ

lu*t Me niet..

I ,~l I il T> 7 ~5~

Wies-je^Wiea-je, doe als h-c.,

è j. 3 i jl }J ■' IJ' ^j tf f 1-^' *1

1.1 I 11 Z 7 5.1 b.T> t.lT.1 d 5 5 VU I - 001

I • I I II Ai ^ J • I O • O t)«l | • i I «I 'J J jy I I • u

k wedjetabt dan heel Wöi&cKu^ tfa-la-laJiop-aa-^a/Kwe^icWbidansaUK!

Ja, mijn vriend, ik heb weer moed,

't spel van jou bevalt mij goed;

tralala, hopsasa,

Ja, 't bevalt mij goed.

Bij deze liedjes kunnen we het volgende spelletje doen. We vormen een halve cirkel van jongens en meisjes om beurten, als het kan.

Eén van de meisjes loopt heen en weer en doet heel treurig, waarbij de rij de eerste zin zingt.

Daarna zingt Wies het antwoord. Als de rij het tweede liedje zingt, „Wiesje, Wiesje doe als ik" enz., maakt ieder een grappige stand, of beweging, of doet een dansje. Wies kijkt toe en kiest, terwijl ze het laatste liedje zingt één van allen uit. Ze klapt, bij 't begin van het liedje één keer heel hard in de handen, loopt een paar passen achteruit en dan weer voorwaarts, en geeft bij „jou" de sekozene een tikje op de schouder. Ze doet dan, samen met de gekozeneN diens spelletje nog eens over, waarbij allen nog eens het laatste liedje zingen. De gekozene is dan aan de beurt om de treurende uit te beelden, terwijl de