is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1199, 07-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boeken voor allerlei leeftijden

Voor de kleintjes Tim Tom, de geschiedenis van een klein kereltje op een grote zolder door M. Doekes—de Wilde. Band en illustratie van Willy Schermelé. Uitgave firma H. Meulenhoff, Amsterdam. Prijs 80 ct.

Als wij in Lapland woonden door Joh. E. Kuiper. Tekening van Rein Stuurman. Uitgave H. Meulenhoff, Amsterdam. Het eerste is één geheel: een muizen-geschiedenis en het laatste bevat een aantal verhalen.

Voor oudere jongens

Reggie's reportages door Frank van Duin. Uitgave H. Meulenhoff te Rotterdam, prijs ƒ1.20 en ƒ1.90, is een echt boek van onze tijd. Het is alles sport en wedstrijden, en — ook journalistiek. Want wij menen, dat jongelui, die geen gelegenheid hebben om een ander vak te kiezen, en ook wel zij, die deze gelegenheid wel hebben in een journalistieke baan het toppunt van romantiek en avontuurlijke heerlijkheid zien. In dit boek wordt de jonge held dan ook journalist, en er komt ook een soort detectiveverhaaltje in voor. Verder het Ajaxveld op de Middenweg en een kampioen-tournooi met staanplaatsen voor 4 gulden — en dan nog valse biljetten. Zo gaat het door: een zilveren luchtballon als prijs en een donkergroene Buick (automerk) — wat willen oudere jongens meer! Vooral wanneer aan het slot de held Reggie een onovertroffen verslaggever blijkt, en z'n salaris verdubbeld ziet!

Voor jonge meisjes

Weer twee nieuwe meisjesboeken, beide uitgegeven door de firma H. Meulenhoff te Amsterdam. Licia zet door en Sta-Pal.

Licia zet door door Leni Saris, geïllustreerd door Nans van Leeuwen. Licia, die eigenlijk Felicia heet, is rijk opgevoed zonder ooit aan een baantje te denken. Maar haar vader sterft en er zijn slechts schulden. Licia wordt kinderjuffrouw bij een paar stoute kinderen in een onbeschaafd gezin. Maar spoedig rijst de redder op, in de vorm van een jong ingenieur, woonachtig op een buitengoed in de omtrek. Licia heeft niet lang behoeven „door te zetten".

Sta Pal door Tiny Pulles, geïllustreerd door Toonder. Trude woont met haar moeder samen. Er is niet veel geld meer. Trude wordt kinderjuffrouw in een aardige Belgische familie met een paar lieve kinderen. Trude treurt eerst wat over een jongen, maar na enkele maanden in België vindt ze Leo, die afgestudeerd is. Klaar.

— Men ziet, de boeken lijken op elkaar en zouden door dezelfde geschreven kunnen zijn, wat blijkbaar niet het geval is. Toch is het tweede beter dan het eerste; er komen aardige momenten en ook hier en daar goede persoonsbeschrijvingen in voor. Maar als geheel lijkt * 't ons toch niet geslaagd, niet 't minst om verschillende onbegrijpelijke situaties, o.a. het huwelijk van Trude's vriendin in de kerk met grote plechtigheid gewijd, terwijl in

het hele boek kerk noch godsdienst worden aangeroerd, zelfs bij het herhaaldelijk beschreven Kerstfeest. Misschien geeft deze schrijfster, die wel een eigen stijl heeft, later een dieper-gaand boek aan de oudere meisjes.

Romans

De boom des levens door Tore Hav. Uit het Noors vertaald door N. Boelen— Ranneft. Uitgave N.V. Van Loghum Slaterus, Arnhem. Prijs ƒ 2.90 en ƒ 3.90. Dit boek behandelt de verhouding tussen ouders en kinderen in verband met het liefdesprobleem.

Vrouw aan Boord door Piet Bakker. Illustraties van George van Raemsdonck. Prijs ƒ 1.90 en ƒ 2.50. Uitgave „De Arbeiderspers".

Een vrolijk verhaal van een journalist, die na een erfenis zijn baantje er aan geeft, in z'n woonschuit gaat varen, een vrouw vindt en tenslotte weer z'n werk. Bovendien wordt er veel in gevochten.

Dagloners door Hans Kirk. Uit het Deens door Marie W. Vos. Uitgave „De Arbeiderspers". Dit verhaal van een Jutlands boerendorp is fijn getekend. Nog meer dan „De Vissers" van denzelfden schrijver heeft ons dit boek getroffen. In waarheid leert men de gezinnen der dagloners kennen, als woonde men onder hen. Terwijl de revolutionnerende wer¬

king van de fabriek, die daar wordt opgericht en de landarbeiders tot industriearbeiders maakt, boeiend is beschreven,

Ali en Nino door Kurbern Saïd, vertaald door W. A. Fick—Lugten. Uitgave van Holkema en Warendorf, Amsterdam. Prijs ƒ2.25 en ƒ2.90.

Een interessant boek, o.a. beschrijvend hoe de wereldoorlog gezien en gevoeld werd in de landen aan de Kaspische Zee. De roman van den Oostersen Ali en de Westerse Nino speelt tussen al het gebeuren door. Oost en West botsen hier wel, maar toch als in een schemering van eindelijk begrijpen.

Opvoeding

De opvoeding van zuigelingen en kleuters door Dr. M. J. Langeveld, docent in de Kinderpsychologie aan het Nutsseminarium van Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Met 12 afbeeldingen. Uitgave firma H. Meulenhoff. Prijs ƒ 2 en ƒ 2.75.

Al zijn er reeds veel van dergelijke boeken, toch geloven wij dat dit werkje een speciaal eigen kijk geeft op de opvoeding van het jonge kind. Trouwens, het gaat hier niet over de verzorging, maar speciaal over de opvoeding. Men vindt er ook een warm pleidooi in voor de goede kleuterschool.