is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1276, 06-03-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARCANC — No. 1276 ^ MAART 1940

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. VrouwenPropaganda-clubs in Nederland onder redactie van C. Pothuis—Smit

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. I. Werkhoven—Dijkhuis, e.a.

Bij dit nummer behoort als bijvoegsel „Ons Kinderblaadje"

Wie zijn deze meisjes?

(Zie het artikel op biz. 4)