is toegevoegd aan uw favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1940, no 1285, 08-05-1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARCANG No. 1285 - 8 MEI 1940

De Proletarische^

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. Vrouwen- . B ■

Propaganda-clubs in Nederland onder redactie B f B B B fil f

van C. Pothuis-Smit I J B| I 81/1/

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. I. WkS 83 H B S H Wmi fflÈs

Werkhoven—Dijkhuis, alf■ 9| flljH fl^Hj flSf WjM

JONG LEVEN

#