is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 10, 1936, no 9, 01-09-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e Jaargang

SEPTEMBER 1936

L

No. 9

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-INDJË

I ■ é

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

Hei Lidmaatschap der V ereeniging bedraagl { 5. — per jaar.

„KENANGA" — BATAVIA-C.