is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 10, 1936, no 12, 01-12-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8e Jaargang DECEMBER 1936 No. 12

tö i 1 '

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-INDIË

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

Hel Lidmaatschap der Vereeniging bedraagt [ 5. — per jaar.

„ICENANGA" BATAVIA-C.