is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, 01-04-1892 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afd. Schiedam.

Mej. G. M. Prins-Vaillant, voorzitster. Plantage.

Mej. J. Van der Schalk, penningmeesteres. Mevr. C. M. Poortman-Vaillant,.secre£ares en directrice v\h. Bemiddelingsbureau. Mej. J. M. Brillenburg, Broervest. 11 Haverschmidt.

Afd. Rijnstreek.

Vacature.

Afd. Leiden.

Mevr. M.M. Van derKaaij Biskanter, eerelid. >1 C. G. J. De Goeije-Brillenburg, voorz. » A. Kroon De Koning, penning meesteres, Papengracht 6.

Mej. A. C. W. Scholten, secretares en directrice v\h. Bemiddelingsbureau, Rapenburg 67.

Mevr. V. A. Driesen-De Fremery, Oude Singel 236.

» W. C. S. Drucker-De Koning, Rapenburg.

Depót: Langebrug, hoek Lange Diefsteeg, Wijk IV no. 43.

Depóthoudster Mejuff. Wed. Dirks.

Afd. Maastricht.

Mevr. Wed. A. Plemp-Van Boekeren, voorz. Mej. A. Bogaert, penningm. secretares en directrice v\h. Bemiddelingsbureau. » E. Gillon.

Mevr. Hanlo-Tellegen.

ii Polis-Henrar.

ii Pijls-Wenssemaad. » Rutten-Regout.

Depot: Mevr. Wed. Plemp-Van Boekeren.

Afd. Wageningen.

Mevr. Knegjes-Verschuer, voorzitster. ii Jaeger-De Jongh, penningmeesteres. ii Andreae-Linekers, secretares en directrice van het Bemiddelingsbureau. ,Mevr. H.C.Wertheim-Hertzveld,) Depót- ■ Mej. J. A. Christiani, 5 Commissie

Depot: Hoogstraat, bij Mejulfr. Strumpel.

Afd. Zalt-Bommel.

Mevr. Louwenrier-Munters, voorzitster. » Vermeulen-Stort, vice-voorzitster. Mej. M. E. Pleyte, penningmeesteres. Mevr. C. W. van Riensdijk-Bloys v. Tresloug,

secretares en directrice van het Bemiddelingsbureau.

Mej.. C. N. Pleyte.

Afd. Bergen-op-Zoom.

Mevr. Pathuis Cremers-Vos de Wael, voor-

ziister.

Jonkvr. C. Scholten van Aschat, penningm. Mevr. De Leeuw-Nuhout van der Veen,

secretaris en directrice van het Bemiddelingsbureau.

Afd. Arnhem-Oosterbeek.

Mej. H. Cremer, voorzitster, Beneden-

Brugstraat.

Mej. C. H. Keer,penningmeesteres en directrice van het Bemiddelingsbureau, Apeldoornsche Straat 32.

Mej. J. Reyers, 2e penning meesteres, Eusebius-Buitensingel 41.

Mevr. C. M. IJssel de Schepper-Stolte, secr., Boven-Bergstraat 9. ii N. Fauchey-Erdbrink, 2e secretares, Utrechtsche Straat.

Depót bij Mejuffrouw Gerbrands, Koningstraat 74.

Afd. Eem- en Gooiland.

Mevr. A. H. C. De Beaufort-Van Eek, eerevoorzitster. ii I. Greidanus-Kuipers, voorzitster. ii Nolthenius-Boogaert, penningm. en directrice v\h Bemiddelingsbureau. Mej. G. C. Pen, secretares.

ii E. W. Pen.

Mevr. J. N. Baronesse d'Aulnis de BourouillVan Dijk.

Depót: Brink, hoek Eemnesserweg. Depóthoudster Mejuffrouw A. Thole.

Allen te Baarn.

Afd. Groningen.

Mevr. Quintus-Ivool, voorzitster, Zuidersingel,