is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 10, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of children. Good references. Apply bj letter MC C to J. HOOS Nzn. Esq., Rotterdam, Wijnhaven. Aanbeveling van liet Bemiddelingsbureau Rotterdam.

N°, 1402. Een beschaafde Dame, goed bekend met zieken verplegen, wenschte gaarne iemand op reis te begeleiden en te verzorgen, hetzij nu of later. Adres Mevr. POSTMA, Haarlem.

N°. 1403. Betrekking gezocht voor een jonge Dame, tot assistentie en gezelschap in het huishouden of voor op reis; ook wel genegen een hulpbehoevend kind te verplegen. Adres als boven.

N°. 1404. Een beschaafde Juffrouw zag zich gaarne geplaatst aan het hoofd van een huishouden of tot assistentie; ruim dertigjarigen leeftijd. Adres als boven.

N°. 1405. Een Juffrouw, 50 jaar, verlangt kost en inwoning in een kleinen, aangenamen familiekring; zij wil gaarne eenige hulp verleenen, en des noods een kleine tegemoetkoming geven. Adres als boven.

GEVRAAGD.

N°. 1406. Une jeune Erangaise, d'éducation distinguée trouve place dans une familie habitant la campagne, comme compagne de deux jeunes demoiselles. S'adresser pour renseignements a Madame PAHUD DE MORTANGES, Brummen.

N°. 1407. On demande a Amsterdam une Bonne d'enfants, Catholique, parlant couramment le Eramjais et sachant bien coudre et remailler. S'adresser a Madame LUGT , Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

N°. 1408. Te Amsterdam wordt 1°. April in eene familie met schoolgainde kinderen gevraagd: eene E-iansche of Engelsche Juffrouw, P. G., die hare lessen buitenshuis heelt, om zich na schooltijd met de conversatie te belasten. Behalve kost en inwoning biedt men ƒ100 's jaars. Adres Mevrouw LUGT, Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

N°. 1409. Gediplomeerde Verpleegsters, 25 tot 30 jaar, P. G., van goede getuigen voorzien, worden verzocht zich aan te melden aan Mevrouw POSTMA, Spaarne 102, Haarlem, Presidente der '/Yereeniging voor Ziekenverpleging."