is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 12, 01-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1427. Tegen Mei zag zicli gaarne geplaatst een Juffrouw, dertigjarigen leeftijd, liefst bij jonge kinderen; zij kan uit vorige betrekkingen goede informaties overleggen. Adres als boven.

N°. 1428. Een bekwame Juffrouw, dertigjarigen leeftijd, zoekt een betrekking als Huishoudster, hetzij aan het hoofd van een gezin, of om de vrouw des huizes behulpzaam te zijn. Tegen Mei verlaat zij haar tegenwoordige betrekking. Adres als boven.

N°. 1429. Eene Dame, P. G., bekend met de moderne talen en muziek , zag zich gaarne geplaatst tot voltooiing der opvoeding ^an een of meer jonge meisjes, ook zou zij gaarne iemand op reis vergezellen. Inlichtingen geeft Mevrouw LUGT, Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

N°. 1430. Eene ruim 40-jarige Dame, L. G., met acte hulponderwijzeres IVansch, Engelsch, nuttige en fraaie handwerken, vioeger als gouvernante werkzaam in Tndië, zag zich gaarne geplaatst tot gezelschap. Ook is zij ten volle berekend zelfstandig een huishouden te besturen. Adres als boven.

°. 1431. Eene Dame, P. G., 30 jaar oud, met diploma oogere Burgerschool en kennis van muziek, zag zich gaarne geplaatst tot hulp m eene huishouding met kinderen. Adres Mejufrouw C. II. IvEER, Arnhem, Apeldoornschen Weg 32.

N°. 1432. Eene Juffrouw van middelbaren leeftijd, P. G., 4 jaar aan het hoofd eener huishouding gestaan hebbende, zoekt eene us< anige betrekking. De beste referentiën staan haar ten dienste, nadere informatiën geeft Mevrouw VAN VALKENBURG—De la Iaille te Leeuwarden. /

, ^ ; 1433. Eene beschaafde Dame, 30 jaren oud, P. G., zoekt paasmg als hulp in de huishouding. Zij is in liet bezit der acten van nu tige en fraaie handwerken en kan goed met kinderen om&aan. Nadere inlichtingen geeft gaarne Mejuffrouw A. SCHOLTEN te Leiden, Rapenburg 67.

Kt 'i ®ene beschaafde jonge Dame, van goede familie,

e-en met talen, zou gaarne in Den Haag, waar zij woont, hare orgen en middaguren besteden tot gezelschap eener dame of tot iu p m de huishouding. Informaties te bekomen in Den Haa"-

«ei l' TetnSt,e Balistraal

J. A. oOHOLTEN, Rapenburg 67.