is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenover Rotterdam klaagde over het zachte weder, dat den directen verkoop belemmerde. Haarlem deelde nog mede, dat bij uitzondering enkele thuiswerkers werden aangenomen.

Vraag en aanbod waren vrijwel in evenwicht. G. w.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Haarlem (C), Rotterdam (C).

Beddenfabricage. Te 's-Hertogenbosch was het slap, te Rotterdam was de toestand gewoon (over het algemeen minder gunstig dan verleden jaar) terwijl te Leiden flink werk was.

Vraag en aanbod waren gelijk (van Rotterdam geen opgave). G. w 's-Hertogenbosch (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C).

Wasch- en strijkinrichtingen. De toestand werd voor den tijd van het jaar normaal genoemd door Arnhem, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Rotterdam en zeer bevredigend door Utrecht (meer en meer gaat 'men er toe over, de goederen geheel opgemaakt te laten afleveren, hetgeen het bedrijf zeer ten goede komt). Voorts werd van drukte gesproken door Groningen en Leiden, daarentegen van eenige slapte door Amsterdam (minder personeel), Delft en Nijmegen.

Te Amsterdam overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag (meer dan in October). Daarentegen klaagde Groningen over weinig aanbod van goede werkkrachten. Overigens waren vraag en aanbod vrijwel gelijk. Eenige werkloosheid kwam voor te Amsterdam en Rotterdam.

j ■ A A™mte,rd*™ (°)' Arnhem (C), Delft (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Nijmegen (Yg), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Chemische wasscherijen en stoffenververijen. De toestand werd normaal genoemd door Arnhem en Schiedam en gunstig door Groningen, Leiden, Nijmegen en Kotterdam (seizoen). Daarentegen werd van vermindering der werkzaamheden gesproken door Haarlem (in de le helft der maand nog voldoende werk daarna gebrek aan werk en verkorting van den werkdag) en Utrecht Vraag en aanbod waren over het geheel gelijk. G w

Schie^m (Vg^Dtreï^r (C)' Haarlem (C)' ^ (Tü)' Nijmegen (Vg)' Rotterdam

Tapijtreiniging. Het bleef slap. Vraag en aanbod gelijk. G. w Groningen (B).

Barbiers en kappers. Normaal. Vraag en aanbod gelijk G w Arnhem (C). J

VIII. Kunstnijverheid.

(Industrie artistique.)

Beeldhouwers (in steen), ornamentwerkers. Te 's-Hertogenbosch bleef het amelijk evendig, waren vraag en aanbod gelijk en kwam werkloosheid niet voor Ook te Amsterdam was de toestand redelijk, maar het aanbod van werkkrachten was er grooter dan de vraag (verhouding iets ongunstiger dan in October) en er heerschte werkloosheid. ;

Amsterdam (B), 's-Hertogenbosch (B).

Graveurs. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

<xPrpSfHS"in"l0i0dZette/S - g'asschüders. Te Delft en Dordrecht was gewoon, waren gelijk G^w ravenhage was de toestand gunstig. Vraag en aanbod

Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (B).

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc.

(Cuir, toile cirée, caoutchouc.)

Schoenmakerij. Slapte werd waargenomen te Amsterdam (kortere werktijd) Arnhem, te Dongen zoowel in de machinale als in de hand-schoenmakerij té

en UtrechTKpJ h'F" h" Vo,orts was ook te Groningen, Leeuwarden

dan in October " " C' 6 UtreCht W3S evenwel meer werk

Daarentegen was de stand der werkzaamheden bevredigend te Delft Haarlem, Leiden (goed werk), Loon op Zand (volgens de K. v. A. te Waalwijk wint" "?peer werki,eden aangenomen), Nijmegen, Oisterwijk, Rotterdam, Schiedam Kljk ^n ge verlevendiging), Besoijen (als voren), Baardwijk (als voren) en Kaatsheuvel (als voren, meer personeel), J v '