is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gunstiger was de toestand te Enschede (verlevendiging), Gouda (veel vraag) en IJselmuiden (druk).

Daarentegen werd slapte gerapporteerd door Ammerstol (de grootste fabrikant verlaagde de stukloonen), Rotterdam en Schiedam.

Te Rotterdam en Schiedam overtrof het aanbod de vraag, maar overigens waren beide gelijk (geen opgave van Enschede). G. w.

Ammerstol (\b), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).

Borstelmakers. Te Dordrecht bleef het slap, maar in de overige plaatsen was de drukte bevredigend (verlevendiging te Enschede). Vraag en aanbod waren gelijk (geen opgave van Enschede). G. w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Botterdam (Mh).

Kurkensnijders. De drukte was overal bevredigend. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Riet- en teenbewerking. Voor het schoonmaken van riet en het sorteeren en te water brengen van teen was de weersgesteldheid in Februari buitengewoon gunstig, zoodat de vaste arbeiders hoogere loonen verdienden dan andere jaren. Het gevolg zal evenwel zijn, dat de werkzaamheden spoediger ten einde zullen loopen, te meer daar de hoeveelheid teen, die aangevoerd werd, veel kleiner is dan gewoonlijk wegens het mislukken van het teengewas buitendijks.

Ammerstol (Yb).

Stroohuizenfabricage. Normaal werk, zonder werkloosheid.

Helmond (KE).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. Een bevredigende of flinke drukte kwam slechts hier en daar voor, nl. in het confectiewerk te Amsterdam (verlevendiging wegens het in voorraad werken; meer gezellen aangenomen), Groningen (druk) en Vlissingen en in de kleermakerij te Leeuwarden (verlevendiging, overwerk), terwijl in het confectievak te Leiden deels slapte, deels geregeld werk was. Overal elders heerschte seizoenslapte, waarbij evenwel van eenige verlevendiging n2eds melding werd gemaakt door Delft, Leiden (maatwerk), Nijmegen, Schiedam, Tilburg en Utrecht.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. Slapte viel slechts waar te nemen te Amsterdam in het maatwerk-dameskleeding, te Arnhem en Groningen bij modisten, te Haarlem in de dameskleermakerij (einde Februari geringe verlevendiging) en te Rotterdam in de damesconfectie.

Gunstiger was de toestand te Amsterdam in het confectiewerk (verlevendiging) en de lingeriezaken, te Groningen in mantelzaken (druk), lingeriezaken (druk) en de kleermakerij voor winkels (verlevendiging), te Haarlem in de ondergoederenconfectie (groote drukte), te 's-Hertogenbosch in de linnen-confectie (verlevendiging) en in de ondergoederen-confectie te Rotterdam (druk, meer personeel aangenomen) en Leiden (drukte).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Groningen in het bedrijf der heerenkleeding en in mantel- en lingeriezaken, te Tilburg tegen het einde van rebruari in de kleermakerij, te Vlissingen in de heerenconfectie, te Amsterdam in de damesconfectie en te Haarlem en Rotterdam in de ondergoederen-confectie. Daarentegen was het aanbod grooter dan de vraag te Amsterdam in het maatwerkheerenkleeding en het maatwerk-dameskleeding, in de heerenkleermakerij te Delft en Rotterdam en in de damesconfectie te Rotterdam. Overigens was er evenwicht tusschen beide.

Werkloosheid kwam voor te Amsterdam in de heerenkleermakerij (niet veel) en het maatwerk-dameskleeding (zeer weinig), te Haarlem en Rotterdam in de heerenkleermakerij, te Tilburg (einde Februari niet meer) en in de dameskleermakerij te Rotterdam (een weinig) en Haarlem.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Botterdam (C), Schiedam (Vg), Tilburg (As), Utrecht (C), Vlissingen (B). ° v '

Vervaardiging van hoeden en petten. De toestand was bevredigend in de pettenmakerijen te Groningen en Rotterdam (drukte, meer werkkrachten aangenomen) en de hoeden- en pettenfabricage te Leeuwarden. Daarentegen heerschte