is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stand der arbeidsmarkt in de onderscheidene bedrijven.

(Bulletin du travail dans les diverses industries.)

I. Fabricage van aardewerk, glas, kalk en steenen.

(Faïence, verre, chaux et pierres.)

Cementfabricage. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk G. w.

Vijlen (W). ')

Gipsfabricage. Verlevendiging. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Kalkbranderij. Te Alfen heerschte seizoendrukte, maar te Leeuwarden bleef het vrij stil. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Leeuwarden (K).

Pijpenfabricage. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Gouda (B).

Flesschenfabrieken. Over het algemeen bevredigend werk. Evenwel waren te Schiedam nog steeds ± 20 arbeiders zonder werk, terwijl een 50-tal gedurende twee weken moesten verzuimen in verband met het schoonmaken van ovens.

Delft (B), Dordrecht (B), Schiedam (Vg).

Glasindustrie. Te Dordrecht (glasbuigerij en -slijperij) was gewoon, geregeld werk. Te Maastricht eveneens, althans volgens Bb. Volgens As kwam veel overwerk voor (wel 2 uur per dag). Vraag en aanbod waren ongeveer gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Maastricht (As en Bb).

Fabricage van fijn aardewerk en porcelein. Geregeld werk. Vraag en aanbod

waren gelijk. G. w.

Delft (B), Maastricht (As en Bb).

Fabricage van potten en dergelijk grof aardewerk. Te Gouda was het druk en in de overige plaatsen was de toestand normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w. /T,s

Arnhem (B), Delft (B), Gouda (B), 's-Hertogenbosch (B), Leeuwarden (K).

Fabricage van vloertegels. Gewoon werk. Vraag en aanbod waren gelijk G. w.

Maastricht (As).

Dakpannenfabricage. Te Alfen en Tegelen heerschte een bevredigende drukte, maar te Leeuwarden was het vrij slap. Te Alfen wafen vraag en aanbod gelijk, terwijl te Leeuwarden en Tegelen het aanbod de vraag overtrof. G. w.

Alfen (B), Leeuwarden (K), Tegelen (V).

Steenfabricage. De toestand werd deels normaal, deels gunstig genoemd. Te Alfen, Enschede en Sittard vond uitbreiding van personeel plaats, terwijl Sittard bovendien melding maakte van verlenging van den werktijd.

Te Enschede overtrof het aanbod de vraag, maar te Tilburg overtrof de vraag het aanbod, terwijl er in de overige plaatsen evenwicht tusschen beide

^CS Alfen (B), Enschede (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Sittard (KF), Tegelen (V), Tilburg (As), Zutfen (B).

i) Lijst van afkortingen voor de bronvermelding.

beteekent Kamer van Arbeid. i S beteekent K. v. A,

k v a v n k npmno lenreeit. *

„ „ „ „ „ Bouwbedrijven. Ti

„ „ ,, „ Brillantnijverheid. Tn

„ Confectiebedr. Ve

„ „ „ „ h. Crediet- en Verz.wezen. Vb

,, ,, ,, „ d. Drukkersbedr. Vg

„ „ „ „ h. Handels-, Crediet- en Verze- Wg

keringswezen.

„ „ „ „ d. Katoenindustrie. KF

„ „ „ „ „ Kleinhandel. As

„ „ Landbouw. po

„ „ „ „ h. Logement- en Koffiehuis- Mv

houdersbedrijf. P

„ „ „ „ d. Metaalbewerking. V

„ „ „ „ Metaal- en Houtbewer- W king.

G. w. beteekent: Geen werkloosheid.

v. h. Schoenmakersbedrijf

d. Tabaksindustrie. „ Tapijtindustrie. „ Textielnijverheid. „ Veenderij, h. Visschersbedrijf. d. Voedings- en Genotm. „ Winkel- en de Grossiersbedriiven.

Kamer v. Koophandel en Fabrieken. Secretariaat v. d. Arbeid. Bestuurdersbond. Middenstandsvereeniging. Patroonsvereeniging.

Vakvereeniging v. werklieden. Werkliedenvereeniging (geen vakvereeniging).