is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helmond, Leiden en Schiedam, terwijl er drukte heerschte te Delft (vrij veel overwerk Dordrecht, Gouda, 's-Hertogenbosch (overwerk), Hilversum (overwerk), Kampen en Leeuwarden (eenig overwerk).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Delft en te Schiedam voor de ketelmakerij. Daarentegen was het aanbod grooter te Breda (beter dan in Maart) en Enschede. Overal elders bestond evenwicht. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Helmoud (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

Electriciens, aanleggers van electrische geleidingen. Geregeld werk te Arnhem, Enschede, Groningen en Nijmegen, drukte te Delft en Leiden, doch slapte te Dordrecht (ontslag).

Te Delft overtrof het aanbod de vraag, maar te Leiden was de vraag grooter dan het aanbod. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Leiden (B), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. Te 's-Hertogenbosch was het nog slap, hoewel minder dan in Maart. Voorts noemde Arnhem den toestand normaal, terwijl de gewone seizoenverlevendiging werd gerapporteerd door Dordrecht, Groningen (meer personeel), Haarlem, Leiden en Rotterdam.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Leiden, waar de vraag grooter was en te Groningen en Rotterdam, waar het aanbod grooter was. Te Groningen werden nog enkele werkloozen aangetroffen.

Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Instrumentmakers. Delft sprak van drukte, de overige rapporten van geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Slapte te Dordrecht, maar geregeld werk te Groningen en 's-Hertogenbosch. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Druk werk; overwerk voor enkele catagorieën van werklieden. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

(Construction de navires et voitures.)

IJzeren- en houten-scheepsbouw. Slapte werd nog waargenomen te Dordrecht in den houten-scheepsbouw (uitsluitend herstellingswerk), te Den Helder (minder slap dan in Maart) en op een der groote werven te Haarlem. Overal elders was de stand der werkzaamheden bevredigend of gunstig. Verlevendiging werd geconstateerd te Groningen (meer personeel) en Schiedam en drukte te Alfen (meer personeel), Arnhem, te Dordrecht in den ijzeren-scheepsbouw (bij enkelen overwerk), te Haarlem op een der groote werven en in het klein-bedrijf (langer werktijd), te Rotterdam en Vlissingen (vrij geregeld overwerk, vele werklieden aangenomen).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Alfen, Dordrecht, Rotterdam en Vlissingen. Slechts te Haarlem en Den Helder was het aanbod een weinig grooter dan de vraag. Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (M).

Rijtuig- en wagenmakerij. Alleen te Haarlem heerschte nog slapte (er werd slechts 6 uur per dag gewerkt). Overal elders was de hoeveelheid werk normaal en bevredigend. Te Groningen ontstond verlevendiging, zoodat de slapte van vorige maanden eindigde.

Vraag en aanbod waren overal gelijk, behalve te Groningen, waar de vraag het aanbod overtrof. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabrieken. De toestand bleef goed. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Yg).