is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betrekking.

Standplaats.

Leeftijd in jaren.

Loon per uur

in Pfennige.

Betrekking.

Standplaats.

Leeftijd in jaren.

Loon per uur

in centen.

Ketelmaker Vuurwerker Koperslager W agenmaker Schilder. . Zadelmaker bankwerker öraaier . .

Kleetricien.

Ketelmaker

Vuurwerker

Koperslager

M'agenmaker

Schilder. .

Zadelmaker

Schrijnwerker

Bankwerker

Öraaier . .

Ëerste werkman

W agenlichter .

Emmerik

(Overige stand-

piaa-isen .

Amsterdam, Arnhem, Groningen, Den Haag, 's-Hertogenbosch, KerkradeRoldue, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam (incl. Fij enoord),U treeht, Ylissingen, Zwolle.

idem.

>Emmerik

idem

Overige standplaatsen . .

21 22

23

24

25

26 28 30 32 34 36

21 22

23

24

25

27

29

31

33 36

21 22 24

26

28

30

32

34 36

21 22 24 26 28 30 32 34 36

21 22 24 26 28 30 32 34 36

24 26 28 29 31

33

34 36 38

40

41

Loon per

uur in centen.

12

13

14

15

16

17

18

19

20 2]

13

14

15

16

17

18

19

20 21

Schaver

Boorder

Fraiser

Slijper

Steker

Wielendraaier,

Schaver. Boorder. Fraiser . Slijper . Steker .

Wielendraaier.

Yoorslager . Sjouwer. .

Loon per uur

in Pfennige.

Yoorslager.

24 26 28 29 31

33

34 36 38

Loon per

uur in centen.

Voorslager. Sjouwer. .

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amsterdam, Arnhem, Groningen, Den Haag, 's-IIertogenboscli, KerkradeRolduc, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam (incl. Pij enoord),Utrecht, "Vlissingen, Zwolle.

Overige standplaatsen . .

Amsterdam, Arnhem, Groningen, Den Haag, 's-Hertogenheseh. FCerkra.de-

Roldue, Leeuwar-I

den, Maastricht, Rotterdam (incl. Fijenoord), Utrecht, Ylissingen, Zwolle.

Emmerik

Overige standplaatsen . .

21 22 24 26 28 31 34 37

21 22 24 26 28

31

34 37

21 23 26 29

32

35

21 22 24 26 28 31 34 37

21 23 26 29 32 35

11 12

13

14

15

16

17

18

10 11

12

13

14

15

16 17

11 12

13

14

15

16

Loon per uur

in Pfennige.

21

23

24 26 28 29 31 33

Loon per

uur in centen.

10 11 12

13

14

15

VI