is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 6, 30-06-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Biljartmakers. Slapte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Jalouzieënmakers. Gewone seizoendrukte. Overwerk kwam voor te Dordrecht en Rotterdam. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Botterdam (Mh).

Klompenmakers. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Kampen (B).

Pompmakers. Het bleef slap. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Toestand normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Spiegel- en lijstenmakers. Voldoende werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Te Dordrecht en Schiedam werd nog slapte waargenomen, doch in alle overige plaatsen was de toestand bevredigend. Flinke drukte heerschte er vooral te Ammerstol (veel overwerk; groente- en kersenmanden) en Gouda.

Te Rotterdam en Schiedam overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag, terwijl te Ammerstol de verhouding omgekeerd was. Overigens waren vraag en aanbod gelijk (geen opgave van Enschede). G. w.

Ammerstol (Vb), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselrauiden (Kampen B).

Borstelmakers. Seizoenverlevendiging te Enschede (langer werktijd) en Rotterdam. Geregeld werk te Dordrecht (ver van druk) en Groningen. Te 's-Hertogenbosch duurt "de uitsluiting voort.

Vraag en aanbod waren overal gelijk (geen opgave van Enschede). G. w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), VHertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kurkensnijders. Voldoende werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Rotterdam "(Mh), Schiedam (B).

Riet- en teenbewerking. Omstreeks 1 Mei werd overal met het schillen van teen begonnen. De werkzaamheden werden door uitstekend weder begunstigd en was er dit voorjaar niet zooveel teen gestorven, dan zouden de schillers een buitengewoon daggeld gemaakt hebben.

Ammerstol (Vb).

Stroohulzenfabricage. Geregeld werk, zonder werkloosheid.

Helmond (KE).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. Alleen in het confectiewerk te Leiden werd slapte waargenomen. Overal elders heerschte (vooral in het maatwerk) flinke drukte, veroorzaakt door het seizoen en bevorderd door het mooie weder. Verlenging van den werktijd, overwerk, uitbreiding van personeel en stijging van de verdiensten der gezellen waren vrij algemeen de gevolgen van deze drukte. Te 's-Gravenhage en Rotterdam werden in sommige confectie-zaken ook de stukloonen verhoogd.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Delft, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam, Schiedam, Tilburg en Utrecht. In de overige plaatsen waren beide gelijk. G. w.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. De toestand werd gewoon genoemd te Amsterdam in het lingerievak (volgens één patroon seizoendrukte), te Groningen in mantelzaken (matig werk) en te 's-Hertogenbosch in de linnen-confectie. Overigens was het in alle branches druk in verband met het seizoen en de fraaie weersgesteldheid. Hier en daar had deze drukte uitbreiding van personeel, verlenging van den werktijd of overwerk ten gevolge.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Groningen bij de kleermakerij voor" winkels, te Haarlem voor de dameskleermakerij en de ondergoederenconfectie en te Rotterdam voor de damesconfectie en de vervaardiging van ondergoederen. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. Zeer geringe werkloosheid kwam nog voor in het lingerievak te Amsterdam.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), 's-Gravenhage (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Leeuwarden (K), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Tilburg (As), Utrecht (C), Vlissingen (B).

2