is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Metselaars, opperlieden, cementwerkers. Drukte viel slechts waar te nemen te Amsterdam in den betonijzerbouw (veel aanbouw, meer werklieden aangenomen), te Enschede voor metselaars en opperlieden (meer werklieden aangenomen), te Steenbergen en Vlissingen. Daarentegen heerschte er reeds weder slapte te Dordrecht (enkelen ontslagen), Hilversum (zeer slap), Leeuwarden (ontslag; invloed van de werkstaking in het timmervak), Vaals, Middelburg (enkelen ontslagen), Arnhem, 's-Gravenhage (zeer slap) en Rotterdam, terwijl de toestand eveneens minder gunstig was te Amsterdam (metselaars en opperlieden), Breda en Tilburg, waar niet meer dan matig werk was. Alle overige verslagen, waaronder die betreffende de cementwerkers te Enschede en Leiden, constateerden normaal, geregeld werk.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Breda, Bussum, te Enschede bij cementwerkers, te Hilversum, Leeuwarden, Schiedam, Vaals, Middelburg, Tilburg, Arnhem en Rotterdam. Alleen te Amsterdam was meer vraag naar bekwame cementwerkers dan aanbod. Van werkloosheid werd melding gemaakt door Hilversum (onder metselaars ± 3 pCt., opperlieden ± 10 pCt.), Leeuwarden (een weinig), Vaals, Arnhem, Rotterdam en Amsterdam (metselaarsbedrijf). Overal elders waren vraag en aanbod met elkander in evenwicht en kwam werkloosheid niet voor (geen inlichtingen dienaangaande van 's-Gravenhage).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Middelburg (KF), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) '), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Kalkblusscherij. Voldoende werk. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Stukadoors en witters. Seizoendrukte werd nog gerapporteerd door Enschede (aanneming van werkkrachten) en Nijmegen. Daarentegen heerschte reeds weder slapte te Hilversum (ontslag), Leeuwarden (de gezellen gingen in de provincie werk zoeken), Vaals, Rotterdam en 's-Gravenhage (ontslag), terwijl ook te Breda de toestand niet gunstig was. In de overige hieronder genoemde plaatsen was nog geregeld en voldoende werk.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Breda, Enschede, Hilversum, Leeuwarden, Schiedam, Vaals en Rotterdam. Werkloosheid kwam voor te Vaals en Rotterdam (volgens een werklieden-vakvereeniging bedroeg de werkloosheid einde Mei 5,8 pCt.; volgens de patroonsvereeniging waren er in Juni van de ongeveer 300 gezellen ± 150 werkloos). Overal elders wogen vraag en aanbod tegen elkander op en heerschte geen werkloosheid (geen opgaven dienaangaande van 's-Gravenhage).

Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Vaals (W)') Vlissingen (B).

Lood- en zinkwerkers, aanleggers van geleidingen. Slapte kwam voor te Dordrecht, Schiedam, Zutfen en bij gas- en waterfitters te Arnhem, terwijl ook te Breda niet meer dan matig werk was (in de omliggende gemeenten was echter ruim voldoende werk). Overal elders was de toestand bevredigend, waarbij van eenige drukte melding werd gemaakt door Alfen, Delft, Groningen (werkstaking begin Juni geëindigd; gezellen aangenomen) en Leeuwarden (nu en dan overwerk).

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Amsterdam, Delft, Enschede, Groningen en Rotterdam, waar het aanbod grooter was en te Alfen, waar het aanbod kleiner was dan de vraag. Werkloosheid werd gerapporteerd door Amsterdam (eenige), Groningen, waar 4 gezellen en 3 jongens tengevolge van de werkstaking zonder werk waren geraakt, en Rotterdam, waar volgens bericht eener vakvereeniging 5 georganiseerden en 11 niet-georganiseerden

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B). Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (_B), Schiedam (B), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Asphaltdekkers. Slapte (ontslag). Meer aanbod dan vraag. G. w.

Enschede (B).

') Zie noot 1 op blz. 439.