is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zamen weergeven, blijkt, dat de arbeidsgelegenheid voor de werknemers in de maand Augustus gunstiger was dan in de vorige maand.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op ,

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

|uli 1911 7 686 5 025 65,38

Augustus 1911 . . . 8 260 5 725 69,31

Daarentegen kwamen, zooals onderstaande cijfers aantoonen, in verhouding tot het aantal aanbiedingen van werknemers in Augustus minder plaatsingen tot stand.

Aanbiedingen Plaatsingen

van op

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

Juli 1911 7 686 3 396 44,18

Augustus 1911 . . . 8 260 3 647 44,15

Bij de beurzen te Gouda, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Venlo was de verhouding gunstiger, bij de overige beurzen ongunstiger dan in de vorige maand.

Bij vergelijking van onderstaande cijfers, betrekking hebbende op de maanden Augustus 1911 en Augustus 1910, blijkt, dat de arbeidsgelegenheid in eerstgenoemde maand gunstiger was.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

Augustus 1910 . . . 7 580 4 515 59,56

Augustus 1911 . . . 8 260 5 725 69,31

Bij de beurzen te Amsterdam, Delft, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), 's-Gravenhage (gem.), Groningen, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Zwolle was de verhouding tusschen vraag en aanbod in Augustus 1911 voor de werknemers gunstiger, bij de overige beurzen ongunstiger dan in Augustus 1910.

Eveneens kwamen in Augustus 1911 in verhouding tot het aantal aanbiedingen van werknemers meer plaatsingen tot stand, hetgeen uit de volgende cijfers blijkt.

Aanbiedingen Plaatsingen

van op .

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

Augustus 1910 . . . 7 580 2 654 35,01

Augustus 1911 . . . 6 280 3 647 44,15

Bij de beurzen te Amsterdam, Delft, Dordrecht, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), 's-Gravenhage (gem.), Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam en Venlo was de verhouding gunstiger, bij de overige beurzen ongunstiger dan in Augustus 1910.

Door de Nederlandsche Arbeidsbeurs te Oberhausen werden in Augustus de volgende nieuwe aanvragen aan de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen toegezonden.

Te Annen werden voor een gieterij 6 hulparbeiders, tusschen 20 en 35 jaar, voor vast werk gevraagd, tegen een aanvangsloon van 3,80 Mk. per dag of 0,38 Mk. per uur. Gewerkt wordt van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, met 2 uur rust. De woninghuur bedraagt minstens 5 Mk. per kamer en per maand, het kostgeld 1,70 Mk. per dag en het keurloon 1 Mk. Voor zieken-, invaliditeitsfonds, enz. wordt 0,70 Mk. per week ingehouden.

Voor den mijnbouw werden te Duisburg-Meiderich 40 flinke grondwerkers voor vast werk gevraagd, tegen een loon van 38—42 pfg. per uur. De arbeidsduur bedraagt 11 uren.

Te Essen-Ruhr werden voor den tijd van ongeveer 2 maanden gevraagd 15 grondwerkers tegen een loon van 40—42 pfg. per uur en een arbeidsdag van 11 uren. Tevens konden per week 5 a 6 cokes-en plaatswerkers ook mijnwerkers, tusschen 20 en 40 jaar, ondergronds voor vast geplaatst worden tegen een dagloon van 3,80 Mk. In aangenomen werk zou dit 4,50 Mk. bedragen. Jongere werkkrachten zouden minder verdienen. De arbeidsduur bedraagt 12 uren incl. 2 uur rust. De huurwaarde van koloniewoningen bedraagt 5 a 6 Mk., die van particuliere woningen 7 a 9 Mk. per kamer en per maand. In particuliere kost-