is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 7, 01-01-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanbiedingen Aanvragen piant-sinwn

v. werknemers door werkgevers (Placesï

(Dem. d'emplois.) (Oflres d'emplois.) K

NAMEN DEE ^ 13 Ö NOMS DES

PLAATSINGSBUREAUX, _ BÜREAÜX DE PLACEMENT.

Ö-S ^ s ö ■§ .§> $ Ö| .§) p

<£> ^ CD "S VI J5 O -g fH-S

>r£ O)^ f>rg Os

o i >-5 o is > P o 2 > S

roS oS roS o-S ,QS o 3

Mannen. (Hommes.)

Afdeeling 's-Hertogenbosch: Syudicat a Bois le Duc :

Totaal 1ste halfjaar 1909 . . 1 — — — — — Total Ier semestre de 1909.

» 2de » 1908 . . 2 2 — — — — » 2me » » 1908.

Afdeeliug Leiden: Syudicat a Leyde:

Totaal 1ste halfjaar 1909 . . 3 — — — — — Total Ier semestre de 1909.

2de » 1908 . . 3 — — — — — » 2me » » 1908.

» 1ste >» 1908 . . 3 1 — — — — » Ier » » 1908.

Vrouwen. (Femmes.)

» 1ste » 1909 3 — — — — — » Ier » » 1909.

» 2de » 1908 — — — — — • 2me » » 1908.

» 1ste » 1908 . . — — — — — — » Ier » » 190S.

Totaal mannen en vrouwen : Total hommes et femmes :

lste halfjaar 1909. . 6 — - — — — Ier semestre de 1909.

2de » 1908. . 3 — — — — — 2me » » 1908.

lste » 1908. . 3 1 — — ■— — Ier » » 1908.

Mannen. [Hommes.)

Afd. Rotterdam: Syndieat a Rotterdam:

Bedienden ....... 33 — 9 — 1 — ) Employés de commeree et '''

» (aankomende) ... 40 6 15 2 8 2 bureau.

» (jongste) — 23 — 14 — 9 )

Boekhouders, ass. boekhouders 26 — 12 — 5 Comptables.

Boekhouders-correspondent. . 6 — 1 — 1 — Comptables-correspondents.

Chefs de bureau 1 — 1 — — — Chefs de bureau.

Correspondenten 14 -— 6 — 1 Correspondents.

Rekening-couranthouders . . 3 — 2 — -— —■ Comptables.

Totaal lste halfjaar 1909 . . 122 29 46 16 16 11 Total Ier semestre de 1909-

» 2de » 1908 80 28 39 6 18 4 » 2me » » 190»-

Vrouwen. (Femmes.)

Bedienden 1 4 2 3 — 1 Employees.

Boekhoudsters 2 — — — — - Comptables.

Boekhoudsters-correspondente . — — 1 — — — Comptables-corrcspondentl>;"

Correspondentes —- — 1 — — — Correspondentes.

Totaal lste halfjaar 1909 . . 3 4 4 3 — 1 Total Ier semestre de 1909'

» 2de » 1908 . . 3 2 2 — — — » 2me » » 19»®'

Totaal mannen en vrouwen: Total hommes et femmes.

lste halfjaar 1909. . 125 33 50 19 16 12 Ier semestre de 1909.

2de » 1908. . 83 30 41 6 18 4 2me » » 1908.

Mannen. (Hommes.)

Handels- en kantoorbedienden. Syndieat des employés dej^j

Zwolsche vereeniging van (—): meree et de bureau a Z«'°

Totaal lste halfjaar 1909 . . 4 2 — — 1 1 Total Ier semestre de 1»« '

» 2de » 1908 ..1 5 1 2 1 2 » 2me » » 190 •

» lste » 1908 ..1 3 — 2 — 2 » Ier » » 1JU>