is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitsluitend is opgegeven het aantal volwassen werklieden, d. w. z. zij, die den leeftijd van 15 jaar bereikt hebben.

Naar de oorzaak en den uitslag laten de geschillen zich als volgt verdeelen.

OORZAKEN. Aantal

(Causes.) (Nambre des)

DITSLA6. (Résultat.)

Geheel ten gunste der werklieden.

(Succès total.)

Grootendeels ten gunste der werklieden.

(Succès en grande partie.)

Half ten gunste der werklieden.

(Demi succès.)

Voor het kleinste gedeelte ten gunste der werkl.

(Succès pour la moindre partie.)

Ten nadeele der werklieden.

(Échec.)

Onbekend of onbeslist.

(Inconnu ou indéfini.)

Nog niet geëindigde geschillen.

(Grèves pas encore finies.) .

Totaal.

(Total.)

Loon werkstakingen a) 6 4 b) 8 b) 13 c) 12 4 b) 4 511

{Salaire:) (sf^ 526 1550 745 1870 3 361 320 445 1 8 817 ]

(grévistes) j

Arbeidsduur werkstakingen b) 2 — 1 — 1 — — * 1

{Durée du travail.) stakers 1000 — 13 — 14 — — 1027 ■

Fabrieksreglement . . . werkstakingen — — — 4 4 — — 8

{Reglement d'atelier.) stakers — — — Só6 ii — — oo» j

Werken met bepaalde J

categ. van werklieden. werkstakingen 2 1 — 3 4 i 1*

(.Emploi de certaines caté- stakers 123 80 — 130 5J oOO 8921

gories d'ouvriers.) „

Onbekend werkstakingen — — — — — — ,A

(Inconnu.) stakers —

Totaal . . . werkstakingen 10 5 9 1 20 21 9 4 75.1

(Total.) ! stakers 1649 1 630 758 2 336 3 467 820 445 11 105

Het aantal stakers is onbekend bij d) 2 stakingen, b) 1 staking, c) 4 stakingen.

') Optelling geeft 78.

Oostenrijk.

(Autriche.)

Juni 1909. »)

Het aantal werkstakingen in den mijnbouw en de nijverheid gedurende Juni 1909 bedroeg 64 en wel 10 in den mijnbouw, 8 in de steen-, aarde- en glasbewerking, 6 in de metaalbewerking, 1 in de machinefabricage, enz., 4 in de hout- en caoutchoucbewerking, 2 in de leder- en huidenbewerking, 10 in de textielindustrie, 1 in de kledingindustrie, 1 bij de bereiding van voedings- en genotmiddelen, 2 in de chemische industrie, 15 in de bouwvakken, 2 in het drukkersbedrijf en 2 in het transportbedrijf.

Het aantal bij de stakingen betrokken ondernemingen bedroeg 105; in b gevallen was het onbekend. Het aantal stakers was 14 571 en dat der werklieden, vóór het uitbreken der geschillen werkzaam, 19 449. In 5 gevallen was het aantal van laatstgenoemden, in 2 gevallen dat der stakers onbekend.

46 maal was ontevredenheid met het loon oorzaak van het geschil, 2 maal ontevredenheid met den arbeidsduur en 6 maal ontevredenheid met beide, terwijl 10 geschillen om andere redenen uitbraken.

6 stakingen brachten den arbeiders volledig, 8 gedeeltelijk succes; 12 stakingen liepen ten nadeele der werklieden uit. In 38 gevallen was de afloop onbekend.

Vier uitsluitingen werden geteld: 1 in de steen-, aarde- en glasbewerking, 2 in de metaalbewerking en 1 bij de bereiding van voedings- en genotmiddelen.

H Soziale Rundschau van Juli 1909.