is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatstaf,

waarnaar het Weekloonen

BEDRIJF. BEROEP, enz. (volgens schatting)

berekend wordt. in &uldens-

Vervaardiging van zeemleder en dekens . . . Dekenwever per stuk 4—6,50

Zeemlederfabriek (mannen) . — 7,25

Schapenlederfabriek » . . — 7,25

Katoentwijnerij en -vlech-

terij en pittenfabriek . Meisjes (14—20 jaar) ... — 2,50—3,50

Nettenmakerij (mannen) . . — 9—11,—

» (vrouwen) . . — 5—7,—

Pittenvlechtster — 3—4,—•

Zuivering van bedveeren en kapok en vervaardiging

van dekens Mannen per stuk 7,75—18,—

(gemiddeld 11—12,-)

Jongens — 4—6,—

Dekenstiksters — 3,50—6,50

Zadelmakerij Mannen — 5 —7,—,

een enkele 9,—

Vellenblooterij » per stuk 10—12,—•

Leerlooierij » » week 6,50—16,— (meest

voork. loon 10,—)

Kleermakerij » » stuk 10—11,—

Jongens — 1—2,—

Wasch- en strijkinrichting Mannen per week 8—9,—

Vrouwen » » 5—7,—

Meisjes » » 2,50—4,—

Jonge mannen » » 6—7,—

Vervaardiging van ondergoederen (confectie, Tri-

cotfabriek) Meisjes per stuk 3—6,-—■ (gemiddeld

4,50—5,—) en 1—3,— i)

Vlaggendoek-, saai- en grein-

weverij Manuen » » 8—10,—

Volder » week 7,—

Verver » » 7,— of 9,50

') Meisjes van 12 tot 16 jaar verdienen fl —f3,— per week.

Winstaandeelen worden niet uitgekeerd. De weefsters in de lakenfabriek ontvangen, zooals hierboven reeds vermeld is, wekelijks een premie van f 1—f 1,50 voor goedgekeurd werk boven haar gewone loon van f 2.50.

Volwassen katoenwevers werken gewoonlijk met 4 getouwen en worden geholpen door een jongen of een meisje. Deze hulpen ontvangen '/4 van het verdiende loon. In één fabriek betalen de meisjes 5 ets. per week voor het breken van klossen, terwijl in sommige breiinrichtingen + 10 ets. per week moet worden betaald als bijdrage in de kosten voor gebroken breinaalden.

Bij de vervaardiging van ondergoederen (confectie) wordt somtijds overwerk verricht; nacht- en Zondagsarbeid worden daar betaald met 40—50 pCt. boven het gewone loon. In de lakenfabriek worden des Zondagsmorgens van 6—7 en van 10—11 door enkele werklieden de verfkuipen geroerd, waarvoor 15 ets. per uur betaald wordt; overigens wordt in deze onderneming 25 ets. per uur betaald, indien op Zondag gewerkt moet worden.

Meestal wordt gewerkt van 6 uur v.m. tot 7 uur n.m. In een enkele onderneming wordt echter gearbeid van 7 uur v.m. tot 6 uur n.m., in 2 fabrieken van 6 uur v.m. tot 6 uur n.m., terwijl in nog een andere onderneming om 6 uur v.m. wordt begonnen en om 5'/2 uur n.m. wordt geëindigd.

De schafttijden bedragen: 's middags in den regel 1' 2 uur (in één groote katoenfabriek, waar tot 5'/2 uur n.m. gewerkt wordt, slechts 1 uur), 's morgens een half uur, behalve in een tweetal ondernemingen, waar resp. 20 en 10 minuten gerust wordt, terwijl voorts in sommige fabrieken in den namiddag nog een half uur geschaft wordt, uitgezonderd wanneer reeds om 6 uur of vroeger geëindigd