is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aantal malen, dat vergunningen werden verleend door:

OMSCHRIJVING DER BEDRIJFSGROEP. stósseTdei' £ slrisseTder d®butrg.«

Koningin. meescers- Koningin. meestels-

1907. 1908.

Aardewerk, glas, kalk, enz 3 11 4 1

Diamant en andere edelsteenen, enz — — — —

Boek- en steendrukkerijen, enz 8 35 10 20

Bouwbedrijven 6 — 5 1

Chemische nijverheid, enz 5 12 3 6

Hout-, kurk- en stroobewerking 13 8 3 10

Kleeding en reiniging 1134 1 726 1 276 1 858

Kunstnijverheid 8 2 9 5

Leder, wasdoek, caoutchouc 13 15 11 20

Oer, steenkolen, turf — — —

Metalen (bewerking van) 8 6 6 3

"Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen,

instrumenten, enz 4 7 2 13

Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen ... — 1 10 2

Papier 5 15 10 16

Textielnijverheid:

«. Vlasbrakerijen en -zwingelarijen 5 1 —

b. Overige . . 54 86 45 109

Vervaardiging van gas en electriciteit — — — —

Bereiding van voedings- en genotmiddelen:

«. Bakkerijen 23 28 41 49

b. Graanmalerijen en meelfabrieken — — — —

c. Zuivelfabrieken — 8 — 21

d. Tabaks- en sigarenfabrieken 6 24 6 13

e. Overige 34 24 55 29

Totaal .... 1329 2009 1 496 2182

Gerangschikt naar de provinciën, worden de volgende aantallen verkregen:

Vergunningen verleend door de Commissarissen der Koningin en door de Burgemeesters.

Noord-Brabant.

Gelderland.

Zuid-Holland.

Noord-Holland.

Zeeland.

Utrecht.

Friesland.

Overijssel.

Groningen.

Drenthe.

Limburg.

naiwl Commissarissen der Koningin. 161 108 622 106 21 119 13 52 109 10 8

iaU' | Burgemeesters 284 165 858 247 31 180 17 87 74 2 64

ion« I Commissarissen der Koningin . 182 74 710 175 19 142 14 47 112 12 9

iJU8| Burgemeesters 344 171 984 248 26 189 27 80 69 4 40

Het gebeurt niet zelden, dat plattelands burgemeesters mondeling dergelijke vergunningen geven. Toch vallen niet zelden opmerkingen van de Inspecteurs aan de Burgemeesters, om niet al te mild met vergunningen te zijn, in goede aarde.

Daarentegen klaagt de Inspecteur in de 7de Inspectie er over, dat de vergunningen tot overwerk aan de wasscherijen, die door de Burgemeesters gegeven worden, niet onaanzienlijk zijn vermeerderd. Bij het adviseeren der overwerkvergunningen aan de Commissarissen der Koningin, wordt door de Inspecteurs vaak de voorwaarde aangegeven (en deze wordt zoo goed als altijd overgenomen), dat er geen kinderen beneden 16 jaar mogen werken gedurende late uren, en dat er behoorlijke rusttijden zijn. Bij de vergunningen der Burgemeesters worden deze voorwaarden vaak niet gesteld. De mogelijkheid is dan ook niet uitgesloten, dat door jongens en meisjes van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gearbeid wordt.