is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volkshuisvesting*. (Voorschotten van Rijkswege aan gemeenten verleend.)

Voorschotten van Rijkswege aan gemeenten verleend

x, i j ,1 , • ,. ten ©inde haar in staat te stellen

JAREN. belang der volkshuis vesting voorschotten van gelijke bedragen

voor rekening dier gemeenten. te verleenen aan toegelaten

vereen gin gen, enz.

Aantal Aantal Bedrac Aintai Aantal u/v/ïwof»

gemeenten. (in gld,j gemeenten. (in gif.)

- — -

J-J13 j 11 li 157 000 63 79 8 158 000

20 16G000 90 115 11 324 000

20 24 2 193 000 74 89 10 625 000

1916 20 21 1 311 000 55 73 9 471 000

1917 32 39 21 234 000 77 104 16 484 000

1918 30 43 6 447 000 102 144 36 708 000 'oon 7i 16 320 000 189 302 73 978 000

9-0 71 99 26 203 000 287 448 124 903 000

93 247 31 755 000 356 1 199 142 471 000

1922 * * i) * * ')

03 11 401 000 125 301 15 139 000

~4 7 12 4 660 000 51 114 18146 000

was het'ni^mnLrnï^ f 45 000 aan voorschotten verleend. Door verschillende omstandigheden i " et met mogelijk deze cijfers voor elke rubriek afzonderlijk te verzamelen.

Aanbestedingen.

JAREN. Particulieren. Spoorweg- "Woningbouw- Gemeente- RÜk" maatschappijen. vereenigingen. besturen. IwstureiT Totaal.

1915 f f 4700000 f 7 261 000 f 10 839 000 f 12 010 000 f 50 393 000 I

1916 3 747 000 9 037 000 15 411 000 12 885 000 55 547 000 ;

1917 ,, .B. ? 3 815 000 10 022 000 14 762 000 19 288 000 73 090 000

1918 i>A^?000 1 058 000 17 823 000 15 238 000 20 711 000 69 260 000 |

1919 07 000 1 793 000 30 949 000 22 857 000 25 118 000 94 787 000 i

1920 ako™°°0 4 906 000 60 199 000 39 121 000 22 316 000 164 278 000

1921 jio 10 641 000 113 262 000 60 217 000 29 666 000 259 024 000 |

1922 ,!„ 000 4 751 000 66 606 000 50 166 000 26 249 000 189 021 000

1923 1qqqo°°° 0 776 000 29 857 000 29 416 000 27 106 000 132 822 000

1924 icfi3r2°° 4 109 000 28 482 000 26 136 000 19 338 000 121 902 000 — *8 b<5 000 5987 000 24188 000 29 440 000 25 239 000 188 529 000

Worden^6 ^esc^10uwinS' van de cijfers nopens de aanbestedingen moet rekening'

dip va , R1n° en met de verandering van de prijzen van bouwmaterialen en vim ae loonen.

beters^and van zaken in de bouwbedrijven altijd nog iets alle o-po-p geacht worden dan1 de cijfers aangeven, omdat het niet mogelijk is vallen r,JfnS betreffende onderhandsche aanbestedingen, welke in vele gepubliek gemaakt worden, te verzamelen.

Aantal toegelaten vereenigingen en bedrag der aan gemeenten verVA.fl„ • T00rschotten ingevolge de wet van 20 April 1918 ter beering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders.

JAREN. Aantal toegelaten ! tarpkt Totaal bedrag der

- verenigingen. | «Jakejn. voorschotten X 1000. |

I900 44 1921 f 1743

I90Ö 34 1922 , 1504

1924 1? 1923 „ 1500

* 11 1924 „ 1016