is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 43, 28-03-1925 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 43.

Behoort bij aflevering 3, jaargang 1925, van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van Rijkswege getroffen maatregelen op sociaal gebied*

(Voor zoover deze zijn uitgegaan van het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid.)

(Bijgehouden tot en met 15 Maart 1925.)

C. Sociale Verzekeringen.

I. Ongevallenwet.

Koninklijk Besluit van 26 Februari 1925, S. 51, tot wijziging van het Koninklijk esrait van 21 Januari 1922, S. 26, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, vierde en vijfde lid, en 64 sub lo 3o, 4o en 6o der Ongevallenwet 1921, zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 6 October 1923, S. 475.

VIII. Land- en Tuinbouwongevallenwet.

Koninklijk Besluit van 26 Februari 1925, S. 52, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als bedoeld in. de artikelen 89 en 122 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.

E. Volksgezondheid.

III. Wetgeving' tegen besmettelijke ziekten.

3. Wet houdende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige

besmettelijke ziekten.

Koninklijk Besluit van 24 Februari il925, S. 47, tot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending van de pokken en tot wering harer uitbreiding en gevolgen.

Koninklijk Besluit van 3 Maart 1925, S. 57, tot vaststelling van eenige buitengewone maatregelen tot afwending van de pest en de Aziatische cholera en tot wering harer uitbreiding en gevolgen.