is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 3, 28-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakbeweging.

(Organisation patronale et ouvrière.)

Tsjecho-Slowakije.

(Tchêco-Slovaquie.)

Aantal georganiseer den. 1)

(Nombre des syndiqués.)

Aantal leden op 1 Januari:

1920 3921 1922 1923 1924

Tsjechische vakcentralen: 643 276 856 305 675 625 404 984 321400

Modern (I.V.V.) 184 748 239 595 298 117 287 431 293 941

Neutraal . . 1900 72 544 113 426 133 086

Christelok (I.C.V.) . . _ _ _ 89 941 168 542

Communistisch (R.v.1.) . • . • * • •

997 255 1 346 422 1501 732 1307 663 1289 418

Duitsche vakcentralen: 393 8go 372 027 291 269 229 678

Modern (I.V.\.) • 13 182 38 036 49 323 43 112 46 230

Setk- ('i.c.v.') ::::::::: l efo iS9 ^

.l6den: 308 649 471 187 475 191 390 985 338 088

Totaal-generaal . . . 1 305 904 1 817 609 1 976 923 1 698 648 1 627 506

Aantal georganiseerden in de Aantal georganiseerden in de

voornaamste beroepsgroepen. voornaamste beroep^ gioepen.

1923 1924 1923 1924

Land- en boschbouw ... 185 504 153 883 Bouwbedrijven 71282 66 237

Mijnindustrie 132 959 105 710 Warenhandel 7o 847 49 1^

Metaalindustrie 145 695 145 511 Geldwezen 24 795 18 73»

Steen-, aardewerk- en glasind. 39 529 34 182 I>oster,]en . . . . . • • 37 560 40 2Z8

Chemische nijverheid ... 73 158 60 702 Spoorwegpersoneel .... 186 *18 200 594

Houtbewerking 32 545 27 412 Openbare dienst .... 139251 "4 381

Papierbewerking 4 688 5 086 Onderwas ^

Typografie. . 12 961 13 421 Militairen 20 229

Textielnijverheid 185 153 173 408

Lederindustrie 12 857 13126 Totaal (incl. niet-genoemde

Kleedingindustrie .... 19 611 18707 groepen) 1 698648 1 62,50b

Yoedings- en genotmidd.ind. 59124 58 068

Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

(Etats-Unis de l'Amérique du Nord.)

Verhouding tusschen het aantal georganiseerden en het aantal tegen loon

werkzame personen. 2)

(Nombre des syndiqués sur Ie nombre des salariés.)

Aantal personen Aantal georganiseerden.

in loondienst. Totaal. In pCt.

1910 22406700 2101500 9,4

1920 23 480 100 4 881 200 18,7

Den landbouw buiten beschouwing' gelaten, worden deze cijfers:

1910 19262 900 2101500 10,9

1920 23 480 100 4 881 200 20,8

In enkele belangrijke beroepsgroepen was het percentage georganiseerden als volgt.

1910. 1920. 1910. 1920.

Mijnindustrie 27,3 41,- Handel . . 1>1

Fabrieksnijverheid 11,6 23,2 Openbare diensten. . . ... 2,5 7,3

Verkeer ... 17,1 37.3 Handels- en kantoorbedienden. 1,8 8,3

Bouwbedrijven '. 16,4 25,5 Huiselijke diensten 2,- 3,8

Machinisten in fabrieken ... 4,6 12,4 Vrije beroepen 4,b ö,4

Stokers „ „ • • ■ 9,6 19,9

1) Mitteilungen des Statistischen Staatsarates der Cuchoslovakischen Kepublik, no. 107—110, 1924.

2) News-Bulletin, National Bureau of Economie Research; 2 Februari 1925.