is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

Scheepsbouwwerven met daaraan verbonden machinefabrieken.

(Chantiers de construction et de réparation de navires se livrant en même temps a la construction de machines etc.)

1933. 1933. 1921.

Aantal ondernemingen in de statistiek opgenomen 35 i) 33 34

(Nombre d'entreprises inscrites dans la statistique.) ■

1923. 1922. 1921.

OMSCHRIJVING Een- S Waarde S Waarde ~ "VVafti

heid. ,§ . Hoeveel- in % . Hoeveel- in % . Hoeveel- ,IL,n

(Définition.) ,, heid' gu^ens. g ^ heid. guldens. gd heid. gulde

( un ze.) ^ cd ® iiiiY

^ c (Quantité.) (Valeur % ^ (Quantité.) (Valeur 15 (Quantité.) ()

c -s en florins.) -s en florins.) "g -g en fljY

cö H ci 03 E

< <

__ . _ __ ^ 7 ^ 8 I 9 | 10 i ij-—

Verbruikte materialen.

(Matières premières employées.)

Ruw gieterij-ijzer

Gietijzerschrot

Staalschrot

Gietwerk in tjzer en staal

Ruwe en voorgewalste blokken smeedijzer

en -staal

Profiel-, staaf-, band- en plaatijzer en -staal

(gewalst)

Smeed- en persstukken

Andere metalen en legeeringen (onbewerkt

en halffabrikaten)

Hout en houtwerk

Overige verbruikte materialen met inbegrip van de artikelen of onderdeelen welke voor completeering van leveranties gereed werden aangekocht

Betaald voor hulpdiensten

(Payé pour services auxiliaires.)

Totaal

(Total.)

Verbruikte brandstoffen, enz. (Combustiüles, etc. employés.) Anthraciet, steenkolen en cokes ....

Turf * \ \ \ Andere brandstoffen ....!! Gas "

Electrische stroom (uitsluitend hetgeen

van anderen is gekocht)

Smeermiddelen

Zuurstof, carbid, acetyleen ...!!!

Totaal verbruik

(Oonsommation totale.)

Productie. 2)

(Production.)

Gietwerk in ijzer en staal

Hijsch- en hefwerktuigen

Constructie-, smeed-, pers- en plaatwerk . Drijfmachines, stoomketels, motoren, werktuigen, apparaten, pompen en onderdeelen, appendages en pijpleidingen . . . Overige producten en onderdeelen ....

Totaal

(Total.)

Afzet. »)

(Débit.)

Gietwerk in ijzer en staal

Hijsch- en hefwerktuigen

Constructie-, smeed-, pers- en plaatwerk Drijfmachines, stoomketels, motoren, werktuigen, apparaten, pompen en onderdeelen, appendages en pijpleidingen Overige producten en onderdeelen ....

Totaal

(Total.)

Onderhanden werk. 7)

(Travaux en construction.)

Begin van het boekjaar

Einde „ „

K.G. 12 10

— 35 K.G. 13

35

— 27

35

— 34

— 35 30

Ton. 35

H.L. 8

— 7

— 24 M3. 13

K.W.Ü. 32

— 35

— 34

35

— 7

— 14

— 25

— 11

30

7

— 14

26

— 11

30

33

— 33

Inkoopwaarde.

(Valeur d'achat.i 2 743 539 196 648 2229 035 93550

— 786859

2110 750 196 824

48 586 637 5 527 608 404 045

— 1178 230 1265 930

— 8 385 353 18 035 047

1376489

19411536

41 705 895 374 62 258 86 523

— 910

— 215190 257 238 25 881

11025 691 605 843

— 80323

— 254 732 2164776

21576312

Verkoopwaarde.

(Valeur de ven te.) 323589 _ 76110

1640 493

_ 2 489 701

_ 214315

4 744 208

— 324 9'/7

76110 1633 275

— 2 465 760

— 212 252

4) 4 712374

— 51236479

— 40192689

Inkoopwaarde.

(Valeur d'achat.)

10 2 374947 195 905 9 *#2 294 922 **118996 ] 3155 95

32 — 1035199

11 1692 060 289 873

33 54326966 8 221293 26 — 1045 450

33 — 1777 780

33 — 2186 286

33 — I 20 355 612 **35 226 489 26 1 633 861

■36 860 350

31 45 463 943 653 9 58 754 80 389 8 — 1225

22 — 245862

12 272 064 27 877

29 10 293 018 555 606 33 — 146 253

32 — 314 890

2 315 755

33 **39 176 105

Verkoopwaarde.

(Valeur de vente.)

6 _ 366 771

3 _ 253 287

11 _ 1.064 468

20 | _ 9312228

8 j _ 111654

23 11 108 408

6 — 365 356

8 — 253 201

11 — 1275 399

20 — 9 741192

8 - 111638

23 5)11746786

32 - 89 494 324 31 - 51 041 757

Inkoopwaarde-

(Vaten* a'achw•)

10 2 952 915 445 83* 10 3 628 983 298

34 — 1763 088

12 1 940 344 29056°

34 66 397 091 13 60109®

27 - 1740891

34 — 2 053171

33 _ 2 920 930

34 - 19677311,

42 791 46"

28 2 982470 45 773 93?

32 44362 l®6®^ 10 65 396 22194»

Q 5

31 - 579130 10 232195 26461

30 11595 522 84924* U

34 - 1«

33 — 44671°

3977841,

34 "49 75177Ü-

Verkoof waar"e'

(VaU»r de vente-)

6 _ 513 2^® 4 _ 2940»

10 _ 163201'

23 _ 9 7900$

7 _ 1

23 12 395g^L

<

6 _ 519306 4 _ 294 "0°

10 — 1648664

23 - 9 792373

7 _ 166 30». 23 6)12420

a3 89 549465

32 — 89 494 324

Zie voor de noten de volgende blz. onderaan.