is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schipbruggen te Hedel i), Arnhem 2) en Vreeswijk 2). (p0nts flottants d Hedel, a Arnhem et a Vreeswijk.)

Opvaart. (Montée.) Afvaart. (Descente.)

MAAND Geladen schepen. 3) Ledige schepen. 3) Geladen schepen. 3) Ledige schepen. 3)

{Batectux chargés.) (Bateaux vides.) (Bateaux chargés.) (Bateaux vides.)

(Mois.)

Aantal Laad- Aantal Laad- Aanfai Laad- a „„f.i Laad-

tv h \ verm°gen-4) ,J f\ vermogen.4) Aantal. vermogen.4) Aantal- vermogen.4)

(Nombre.) (CgpaeiU) (,Nombre.) lCapMm (Nombre.) (CapaeUA) (Nombre.) (CapacU)

Hedel.

April (avril) 1925 . . 248 45 313 286 38 056 507 121163 146 12 451

„ ( „ ) 1924 . . 250 40 245 398 83 576 579 151 792 133 5 868

„ ( „ ) 1914 5) . 5) 139 5) 49938 5) 76 5)19 293 5) 343 5) 137 081 5) 25 5) 6228

Arnhem.

April (avril) 1925 6) . 773 98 585 952 90 435 1 048 130 331 341 30 010

„ ( „ ) 1924?) . 760 70 300 825 114 973 851 142 893 307 29 890

„ ( „ ) 1914') . 716 100 282 919 94434 917 117 812 307 34 426

Vreeswijk.

April (avril) 1925 8) . 2 273 418 533 727 88 020 1 802 433 217 1 056 310 972

„ ( „ ) 1924 9) . 2 054 445 421 726 108 373 1 559 296 034 1 208 299 344

( „ ) 191410) . 1650 320 748 724 55 742 1 314 215 323 968 185 607

') Opgaven van den Ingenieur van den Waterstaat te 's-Hertogenboseh.

2) Opgaven van den Hoofdingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat in de Directie Groote Rivieren te 's-Graveniiage.

3) Met inbegrip van de stoombooten.

4i Laadvermogen in tonnen van 1000 K.G.

5) Stoombooten niet medegerekend. Dit aantal bedroeg in opvaart totaal 206 met een laadvermogen van 14 870 ton, in afvaart 229 met een laadvermogen van 15 204 ton (geladen en ledige afzonderlijk onbekend).

6) 3 Houtvlotten in afvaart.

') 1 Houtvlot in afvaart.

8) 5 Houtvlotten in afvaart, 2 in opvaart.

°) 9 , „ 2 „

Havens van Rotterdam en Amsterdam. (Ports de Rotterdam et d'Amsterdam.)

Rotterdamsche Havens. Amsterdamsche Havent)

(Ports de Rotterdam.) {Ports d>Amsterdam.}

Binnengekomen, i) Vertrokken. 3) Binnengekomen. Vertrokken.

MAAND. (Entrés.) (Sortis.) (Entrés.) (Sortis.)

(Mois.)

iïi lil ilf ifi 3ü «li 311 fli

§§•! o-S 1 gg-i g-sg §|| gsg |fi gss

«1§ !fê ^|t | |ê ||è *g§. ||I

_

April (avril) 1925. . 908 1 343 269 878 1 306 307 238 377 607 239 397 611

" " 890 1 371184 861 1349 413 218 £59 073 216 346 908

» ( ft ) 1914 . . 906 ; 1127 916 * * 237 282 045 228 263 877

* Opgaven niet beschikbaar.

!) Opgaven van den Havenmeester van Rotterdam, omvattende de schepen, die havengeld verschuldigd ziin, ongeacht ot die schepen uit zee or van elders komen. Daarin komen dus b.v. niet voor de vele Riinzeebooten, die uit zee komen met bestemming naar Duitsche havens.

2) Visschersvaartuigen niet medegerekend.

3) Berekend uit de opgaven van de Administratie der Directe Belastingen, Invoerrechten en Acciinzen.

4) Opgaven van het Gem. Bureau van Statistiek te Amsterdam.