is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 10, 30-10-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klompenmakers. Te Arnhem druk, overigens normaal. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Alfen (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Kampen (B).

Pompmakers. Slapte. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Normaal. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Yg). 6 J

Spiegel- en lijstenmakers. Normaal, voldoende werk. Vraag en aanbod vriiwel gelijk. G.w. J

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Slapte kwam alleen voor te Schiedam, terwijl in de meeste ondernemingen te Rotterdam slechts matig werk was. Overigens was er deels normaal, geregeld, deels druk werk.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk, behalve te Ammerstol en 's-Gravenhage waar de vraag grooter, en te Rotterdam en Schiedam, waar zij kleiner was dan' het aanbod. G.w.

Ammerstol (Vb) Delft (B) Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), (B °URott erdam' (Mhfslfdi ^ Ijsselmuiden (KamP- B)' Leide° <»), Nijmegen

Borstelmakers. Overal normaal, voldoende werk. Vraag en aanbod geliik. G.w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kurkensnijders. Te Rotterdam druk, te Dordrecht en Schiedam voldoende werk Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Dordrecht (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Stroohulzenfabricage. Druk, voortdurend vraag naar werkkrachten

Helmond (KF).

AII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kledingindustrie, a. Heerenkleeding. Slap was het nog te 's-Hertogenbosch Leiden, m de confectie te Groningen en in het maatwerk te Utrecht. Overal elders trad in den loop der maand zooveel verlevendiging in, dat de seizoenslapte eindigde en er deels normaal, deels reeds druk werk kwam. Uitbreiding van personeel, meer werk voor de thuiswerkers, langer werktijden waren van deze verbetering de gewone gevolgen.

Te Groningen overtrof het aanbod de vraag. Daarentegen was te Haarlem en..!ree!"ya^en de vraag grooter dan het aanbod. Overigens waren beide vrijwel gelijk. Werkloosheid van beteekenis kwam niet meer voor

b. Dameskleeding ondergoederen, enz. Slapte werd gedurende September nog geconstateerd in het lingerievak te Amsterdam, de kleermakerij voor winkels te Groningen de dames-kleermakerij te Haarlem (alleen in de eerste helft der maand) en de linnenconfectie te 's-Hertogenbosch. Overigens werd de toestand deels normaal, bevredigend genoemd, terwijl deels drukte werd gerapporteerd.

• l i overtrof de vraag alleen te Groningen in de kleermakerij voor

winkels. Daarentegen was de verhouding omgekeerd in de overige branches te Groningen en voorts te Haarlem in de tweede helft der maand vooral. Overigens bestond er vrijwel evenwicht. G.w. s

<C\ rArtCrdr ,Ar?hemJC)VDclfl dingen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch ©ssi'ngèn (B).611 (Tn)' NlJmegeu (vg). Rotterdam (C), Schiedam (Yg), Utrecht (C),

tP . Vurra.ardi0K9 v®n .h°eden e" P^en. Slap was het nog in het dameshoedenvak te s-Hertogenbosch (afnemende slapte) en in het heerenhoedenvak te Utrecht terwijl er slechts matig werk was in het dameshoedenvak te Leiden. Overigens was er deels normaal, deels reeds druk werk in verband met het seizoen Hier en daar werd meer personeel aangenomen of werd de werktijd verlengd.

hPt hpri P.®tt®nfabriek te Leeuwarden werd verplaatst naar Amsterdam, zoodat het bedrijf daar niet meer van beteekenis is en mededeelingen dienaangaande voortaan achterwege zullen blijven. s

H^rypmagHfnhaa^b°fdKWaren §elijk' behalve in het dameshoedenvak te

™ f',de hoedenfabneage te Maastricht en het heerenhoeden- en pettenvak te Rotterdam, waar meer vraag was. G. w.

(K\ (C2' AC)' Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden

(K), Leiden (In), Maastricht (As), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C).