is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 11, 30-11-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen onderscheiden naar de beroepsgroepen. (Demandes, offres et placés d'après les groupes des professions.)

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe des professions.)

BEROEPSGROEPEN.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen op 100 Plaatsingen op 100

van door aanbiedingen. Plaatsingen. aanbiedingen,

werkzoekenden. werkgevers. (Offres sur 100 (Placés.) (Placés sur 100

{Demandes (Offres demandes.) demandes.)

d'emplois.) d'emplois.)

Oot. 1912. i) (Ocl. 1912.)

Sept. 1912. i) (Sept. 1912.)

Oct. 1911.2) (Oct. 1911.)

Oct. 1912.1) (Oct. 1912.)

Sept. 1912. O (Sept. 1912.)

Oct. 1911. 2) (Oct. 1911.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Sept. 1912. (Sept. 1912.)

Oct. 1911. (Oct. 1911.)

Oct. 1912.1) (Oct. 1912.)

Sept. 1912. i) (Sept. 1912.)

Oct. 1911.2) (Oct. 1911.)

Oct. 1912. (Oct. 1912.)

Sept. 1912. (Sept. 1912.)

Oct. 1911. (Oct. 1911.)

GROUPES DES PROFESSIONS.

1

3 Boek- en steendrukkerij, enz. . 130 140 109 72 92 45 55,38 65,71 41,28 33 38 16 25,38 27,14 14,6S Imprimerie, etc.

4 1 Bouwbedrijven 2 555 2 164j 2 2541 24612861 174i 48,77 59,43 52,09 998 980 917 39,06 45,29 40,681 Construction.

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, Industrie de bois, liege,

enz 103 107 112 113 103 90 109,71 96,26 80,36 50 44 45 48,54 41,12 40,18 j paille.

7 Kleeding en reiniging ... 161 148 120 201 205 168 124,84 138,51 140,— 103 76 73 63,98 51,35 60,83i Habi ement et nettoyage. 11. 12. Bewerking van metalen, verv. j I I I I ! | Métallurgie construction de

18 van stoom- en andere werk- machines a vapeur, e

tuigen, scheepsbouw ... 885 800 698 447 476 376, 50,51 59,50 53,87 249 247 173 28,14 30,88 24,79 navires, etc

15 Textielnijverheid 30 42 26 10 15 17! 33,33 35,71 65,38 4 27 8 13,33 64,29 30,77 Industrie textile.

18 Landbouwbedrijven 104 80 70 62; 31 58 59,62 38,75 82,86 43 23 52 41,35 28,75 74,29 Agriculture, e c.

21 Verkeerswezen 1 395,1 293 1154 680 720 434 48,75 55,68 37,61 440 371 283 31,54 28,69 24.52, Transport.

24 Vrije beroepen 253 265 202 93: 92 85 36,76 34,72 42,08 70 52 54 27,67 19,62 26,73 Professions liberales.

27 Huiselijke diensten enz.. . . 3 315 3171 2 255 3 442 3 295 2 060 103,83 103,91 91,35 2 275 2161 1 352 68,63: 68,15 59,96 Domestiques et persomiei

1 de l ecurie.

28 Losse werklieden, enz. . . . 1 205 1 288 1 327 779 911 694 64,65 70,73 52,30 522 619 481 43,32} 48,06| 36,25 Ouvriers sans profession

determinee.

— Overige beroepsgroepen . . . 760! 677 597 3)434 3)465 277 4) 58,18 4) 70,03 46,40 201 228' 128j 26,451 33,68, 21,44 Autres groupes des profes-

sions.

5) ï)j

Totaal . . . .10 896110 175 8 924 7 579 7 69115 478 »)69,65 4)75,68 61,39 4 988 4 866 3 5821 45,7Sj 47,82 40,14 Total.

I III I VI I

*) Gegevens van 24 arbeidsbeurzen.

2) » » 19 »

3) Zie noot 3 bij Staat I.

4) Bij de berekening van dit percentage is het aantal aanbiedingen en aanvragen om mijnwerkers te Heerlen buiten beschouwing gelaten. (Zie ook noot 3 bij Staat I.)