is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Boek- en steendrukkerij, fotografie, enz.

(Imprimerie, etc.)

Boek- en courantdrukkerijen. Slapte heerschte alleen nog in sommige zaken te Utrecht (ontslag).

Overigens was er deels normaal, deels druk werk, meer dan in October. In verschillende gemeenten werd overwerk verricht en ook vond uitbreiding van personeel plaats.

Te Delft, 's-Gravenhage en Rotterdam was de vraag iets grooter dan het aanbod. Daarentegen kwam te Utrecht nog eenige werkloosheid voor. Overigens waren vraag en aanbod in evenwicht.

Alfen (Tg), Amsterdam (D), Arnhem (B), Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg KF), Nijmegen (Vg), Botterdam (D), Schiedam (Yg), Utrecht (D), Vlissingen (B).

Steendrukkerij enz. Te Dordrecht was druk werk, terwijl overal elders de toestand normaal, bevredigend was. Vraag en aanbod gelijk. Vrijwel geen werkloosheid.

Amsterdam (D), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Utrecht (D).

Fotografie. Te 's-Hertogenbosch was het nog slap, terwijl overal elders de toestand normaal, bevredigend was.

Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Amsterdam (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Utrecht (D).

IV. Bouwbedrijven, openbare werken, reiniging.

(Construction de b&timents, etc.)

Timmerlieden. Slapte werd geconstateerd te Arnhem, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Nijmegen en Rotterdam, terwijl er nog slechts matig werk was te Amersfoort, Breda, Delft, Haarlem, Tilburg en Vlissingen. In de meeste van deze plaatsen kwam ontslag van werkkrachten voor.

Overigens was de hoeveelheid werk nog bevredigend, hoewel hier en daar afnemend. Te'Amsterdam en 's-Gravenhage heerschte nog steeds drukte.

Het aanbod overtrof de vraag te Amersfoort, Arnhem, Breda, Delft, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Vlissingen. Overigens bestond er nog evenwicht.

Werkloosheid was er te Amersfoort (eenige), Arnhem (geringe), Delft (eenige), Dordrecht, Groningen, Haarlem (geringe), Leeuwarden (eenige), Leiden (+ 10 pCt., d. i. ± 30 gezellen), Nijmegen (eenige), Rotterdam (toenemend) en Vlissingen (eenige).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W), ') Vlissingen (B).

Metselaars, opperlieden, cementwerkers. Het was slap te Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen en Rotterdam, terwijl er slechts matig werk was te Amersfoort, Breda, Tilburg en Vlissingen. In sommige van deze plaatsen kwam ontslag van werkkrachten voor.

Overigens was de hoeveelheid werk nog bevredigend, hoewel hier en daar afnemend. Te Amsterdam, Delft en 's-Gravenhage heerschte nog drukte.

Het aanbod overtrof de vraag te Amersfoort, te Amsterdam in den betonbouw, te Arnhem, Breda, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg. Daarentegen was te Delft de verhouding omgekeerd. Overigens bestond er evenwicht.

Werkloosheid was er te Amersfoort (eenige), te Amsterdam in den betonbouw (eenige), te Arnhem (eenige, voornamelijk onder opperlieden), Groningen, Leeuwarden (eenige) en Rotterdam (toenemend).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (B), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Middelburg (KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Steenbergen (Mv), Tilburg (B), Vaals (W) *), Vlissingen (B).

') Deze inlichtingen hebben betrekking op Vaalsche werklieden, die werkzaam zijn in Duitschland.