is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROEP.

Aantal werklieden.

Gemiddeld werkelijk ver- j diend loon per week (in guldens).

Werkelijk aantal uren per week.

Gemiddeld nominaal loon p. w. zonder overuren, extra verdiensten enz. (in guldens), j

Nominaal aantal werkuren per week.

GROEP.

Aantal werkliedep.

Gemiddeld werkelijk ver- I diend loon per week (in guldens). )

"Werkelijk aantal uren per week.

Gemiddeld nominaal loon p. w. zonder overuren, extra verdiensten enz. (in guldens).

Nominaal aantal |werkuren per week. 1

Hoofdfitters .... 4 21,— 60 21,— 60 Voorslagers . . . . 111,31 61 '/2 11,— 60

id. O. Y. . . 3 17,— 60 17,— 60 Wagenmakers. . . . 4,16,59 63 15,75 60

Onder-opzichters . . I 19,— 60 19,— 60 Timmerlieden. . . . 2,14,89 64 13,50 60

Fitters 63 14,82 60 14,82 60 Zadelmakers .... 1'15,88 61</2 15,50 60

id. O. V 7 15,70 62 15,17 60 Ververs 4|l5,23 63'/2 14,— 60

Gloeilichtfitters O. V. . 18 12,53 60 12,53 60 Ververs-helper . . . l|14,26 64*/2 13,— 60

Koolstaveninzetters. . 2 12,60 60 12,60 60 Magazijnknechten . . 2|13,12 62'/2 12,50 60

ïittershelpers ... 43 11,75 60 11,75 60 Schoenmakers . . . 3 13,77 61 13,50 60

Ververs 6 15,— 60,5 14,70 SS'/j Voorlieden-krassen . . 14 17,34 66 14,52 60

Koperslagers .... 4 15,— 58,5 15,— 58'/2 Voerlieden 91 15,33 67 12,91 60

Voorlieden-stoken] . . 8 18,38 56 18,38 56 Schippers 13 14,45 62'/ï 13,55 60

Stokers 60 15,50 56 15,50 56 Koolasch-schippers. . 414,18 60'/2 14,— 60

Gener. schoonmakers . 5 15,— 60 15,— 60 Vuilvisschers .... 4 14,09 64 12,50 60

Regulateurwachten. . 3 15,— 56 15,— 56 Baggerlieden .... 6 14,71 64 13,58 60

Gashouderwachten . . 3 13,50 56 13,50 56 Beltwerkers .... 53 14,39 62'/2 13,17 60

Stokers-exhauster . . 3 14,50 56 14,50 56 Beltwerkers-helper . . 8 11,62 62 11,06 60

Portiers 3 13,50 56 13,50 56 Lompensorteerders. . 313,64 ö.U/j 13,09 60

Kolenwerkers.... 4 19,— 58,5 13,20 SS'/j Ontsmetters (vaste) . 7 19,29 65 17,43 60

Kolenwegers .... 1116,— 58.5 16,— 58'/2 id. -veger . . 34 17,37 73'/2 12,81 60

Cokesmeters (bazen) . 3 16,67 58,5 16,67 58'/2 id- -helper. . 2 12,62 62'/j 12,— 60

Wachten 3 13,50 56 13,50 56 Vegers (tijdelijk ont-

Gasmakers 6 15,17 56 15,17 56 smettere) .... 50 14,51 69 11,59 60

Stoomstokers .... 6 15,— 56 15,— 56 Vegers 77 13,05 65'/2 11,25 60

ïïulp-gasmakers. . . 4 14,75 56 14,75 56 Rioolschuurders. . . 5 15,05 68 12,50 60

Helpers 3 14,— 56 14,— 56 Werklieden voor den

Schippers 2 14,08 64 12,90 58'/2 faecaliëndienst. . . 16 13,63 631/2 12,27 60

Badknechts .... 2 13,— 60 13,— 60 Werkl. voor het schoon-

Arbeiders-zuiverhuis . 11 13,80 58,5 12,56 58'/2 houden van urinoirs. 4 12,32 641/2 10,87 60

id. amm. fabriek. 11 14,63 56 14,63 56 Werklieden voor stort-

Arbeiders alg. dienst . 5 12,24 58,5 12,24 58'/2 plaatsen 11 14,90 67'/2 12,30 60

id. kolenvervoer 10 14,75 58,5 13,42 58'/2 Nachtwakers .... 3 — — 14,— —

id. plaats. . . 73 14,40 58,5 11,98 58'/2 Kantoorknechts . . . 2 15,57 70'/2 13,— 60 Onder-controleurs, me-

teropnemers en hel- Slachthuis.

pers-mantgasmeters. 52 11,90 51 11,90 51 Smeden 1 16,35 64'/2 15,— 60

Opnemers gewone gas- Timmerlieden. ... 215,-- 60 15,— 60

meters (vullers) . . 14 13,32 48 13,32 48 Schilders 115,— 60 15,— 60

Magazijnsehrijvers . . 4 16,50 58,5 16,50 58»/2 Arbeiders 7 14,23 62VJ 13,50 60

Magazijnknechts . .17 12,58 58,5 12,58 58 '/2 y . ... . 1413,31 64'/2 12,— 60

Lantaarnopstekers . . 61 12,— — 12,— - y 2 14,60 72 14,— 70

id. (losse) 54 4,90 — 4,90 — Laboratorium-bedienden 1 9,— 48 9,— 48

Kousjes-uitgloeisters . 2 8,40 42 8,40 42 Arbeiders 1 6,— 30 6,— 30

TI , , . . Schoonmaaksters. . . 1 2,— 15 2,— 15

aanaelsinrichhngen. 1175 13 175 13

le Machinisten ... 1 19,82 68,66 17,16 66

Machinisten .... 47 18,— 68,90 15,10 66 Telefoondienst.

Assistent-machinisten. 14 14,48 68,27 12,21 66 Voorman-instrumentm. 121,— 55$ a 58^ 21,— 55$ a 5!

Leerling- id. . 2 11,59 67,69 9,90 66 Voorman-lijnwerkers . 1 21,27 56$ a 59^ 21,- 55$ a 5'

Leerlingen 6 4,73 66 4,73 66 Instrumentmakers . . 27 14,125 56| a 59 14,— 55$ a 5!

Kapiteins . . . . . 2 17,27 68,42 14,85 66 Lijnwerkers .... 75 13,975 55-J a 59 13,84 55f a

Hulp-kapiteins ... 1 12,87 67,65 11,22 66 Instrumentm. in opleid. 310,— 55$ a 58-^ 10,— 55$ a 5'

Kolenrijders .... 1 15,01 67,81 13,20 66 Lijnwerkers in opleiding 2 10,05 56 a 58$ 10,— 55f a 5'

Kraansmeerders. . . 1 14,20 68,32 11,88 66 Fortiers 3 9,336 59 9,335 59

Terreinwerkers ... 2 14,31 69,09 11,22 66 Boden 2 9,54 60V8 9,50 60

Magazijnmeesters voor

losse werktuigen. . 1 15,26 66,08 15,18 66 Veren.

r, . . . Kapiteins 28 15,49 66,/2 15,36 66

Reiniging. Machinisten .... 36 14,36 66*/s 14,17 66

Bankwerkers .... 3 17,22 62 16,50 60 Matrozen 28 10,67 66V5 10,54 66

Vuurwerkers .... 3 15,90 61 15,66 60 Bureaulisten .... 23 13,95 673/4 13,52 66

Vuurwerkers aankom.. 3 12,44 62 11,83 60 Werksters 5 6,60 38'/2 6,60 38'/j

é-9 g g Éê | S

d «22 | "-S d aal J

£.1 =3 ÜMM ® ^g | 5 M 60 g

d -"8 te . 3 ~ £

ü O? eö * ö O ö ~*~

GBOEP. s P 5 aas 1 GBOEP. .2 g "g 3 g |

3 g s iög s j -s g s sg ^

■a SSS Hl £* |3a?l 3* Hl l!

IF I' JU 1* jlJ1- I1 J«

1 i " ——

Hoofdfitters .... 4 21,— 60 21,— 60 Voorslagers .... 111,31 61 '/2 11,— 60

id. O. V. . . 3 17,— 60 17,— 60 Wagenmakers. . . . 4,16,59 63 15,75 60

Onder-opzichters . . 1 19,— 60 19,— 60 Timmerlieden. . . . 2,14,89 64 13,50 60

Fitters 63 14,82 60 14,82 60 Zadelmakers .... 1'15,88 61»/2 15,50 60

id. O. V 7 15,70 62 15,17 60 Ververs 4|l5,23 63'/2 14,— 60

Gloeilichtfitters O. V. . 18 12,53 60 12,53 60 Ververs-helper . . . 1114,26 64'/2 13,— 60

Koolstaveninzetters. . 2 12,60 60 12,60 60 Magazijnknechten . . 2|13,12 62 '/2 12,50 60

Fittershelpers ... 43 11,75 60 11,75 60 Schoenmakers . . . 3:13,77 61 13,50 60

Ververs 6 15,— 60,5 14,70 58'^ Voorlieden-krassen . . 14 17,34 66 14,52 60

Koperslagers .... 4 15,— 58,5 15,— 58'/2 Voerlieden 91 15,33 67 12,91 60

Voorlieden-stokerij . . 8 18,38 56 18,38 56 Schippers 13 14,45 62'/2 13,55 60

Stokers 60 15,50 56 15,50 56 Koolasch-schippers. . 414,18 60 '/2 14,— 60

Gener. schoonmakers . 5 15,— 60 15,— 60 Vuilvisschers .... 4 14,09 64 12,50 60

Regulateurwaehten. . 3 15,— 56 15,— 56 Baggerlieden .... 6 14,71 64 13,58 60

Gashouderwachten . . 3 13,50 56 13,50 56 Beltwerkers .... 53 14,39 62'/2 13,17 60

Stokers-exhauster . . 3 14,50 56 14,50 56 Beltwerkers-helper . . 8 11,62 62 11,06 60

Portiers 3 13,50 56 13,50 56 Lompensorteerders. . 3 13,64 61 x/2 13,09 60

Kolenwerkers.... 4 19,— 58,5 13,20 58'/2 Ontsmetters (vaste) . 7 19,29 65 17,43 60

Kolenwegers .... 1 16,— 58.5 16,— 58'/2 id. -veger . . 34 17,37 731 /2 12,81 60

Cokesmeters (bazen) . 3 16,67 58,5 16,67 58'/2 id- -helper. . 2 12,62 62 '/a 12,— 60

Wachten 3 13,50 56 13,50 56 Vegers (tijdelijk ont-

Gasmakers 6 15,17 56 15,17 56 smettere) .... 50 14,51 69 11,59 60

Stoomstokers .... 6 15,— 56 15,— 56 Vegers 77 13,05 65'/2 11,25 60

Hulp-gasmakers. . . 4 14,75 56 14,75 56 Rioolschuurders. . . 5 15,05 68 12,50 60

Helpers 3 14,— 56 14,— 56 Werklieden voor den

Schippers 2 14,08 64 12,90 58'/2 faecaliëndienst. . . 16 13,63 631/2 12,27 60

Badknechts .... 2 13,— 60 13,— 60 Werkl. voor het schoon-

Arbeiders-zuiverhuis . 11 13,80 58,5 12,56 58'/a houden van urinoirs. 4 12,32 64ljt 10,87 60

id. amm. fabriek. 11 14,63 56 14,63 56 Werklieden voor stort-

Arbeiders alg. dienst . 5 12,24 58,5 12,24 58*/2 plaatsen 11 14,90 67'/2 12,30 60

id. kolenvervoer 10 14,75 58,5 13,42 58'/2 Nachtwakers .... 3 — — 14,— — j

id. plaats. . . 73 14,40 58,5 11,98 58'/2 Kantoorknechts . . . 2 15,57 70'/2 13,— 60 Onder-controleurs, me-

teropnemers en hel- Slachthuis.

pers-mantgasmeters. 52 11,90 51 11,90 51 Smeden 1 16,35 64'/, 15,— 60

Opnemers gewone gas- Timmerlieden. ... 215,— 60 15,— 60

meters (vullers) . . 14 13,32 48 13,32 48 Schilders 115,— 60 15,— 60

Magazijnsehrijvers . . 4 16,50 58,5 16,50 58'/2 Arbeiders 7 14,23 62L/2 13,50 60

Magazijnknechts . .17 12,58 58,5 12,58 58'/2 id. ..... 1413,31 64'/2 12,— 60

Lantaarnopstekers . . 61 12,— — 12,— - y 2 14,60 72 14,— 70

id. (losse) 54 4,90 — 4,90 — Laboratorium-bedienden 1 9,— 48 9,— 48

Kousj es-uitgloeisters . 2 8,40 42 8,40 42 Arbeiders 1 6,— 30 6,— 30

TI , , . .... Schoonmaaksters. . . 1 2,— 15 2,— 15

aanaelsinnchtmgen. ^ 1 1 75 13 1 75 13

le Machinisten ... 1 19,82 68,66 17,16 66

Machinisten . . . . 47 18,— 68,90 15,10 66 Telefoondienst.

Assistent-machinisten. 14 14,48 68,27 12,21 66 Voorman-instrumentm. 121,— 55$ a 58| 21,— 55$ a 58|

Leerling- id. . 2 11,59 67,69 9,90 66 Voorman-lijnwerkers . 1 21,27 56$ a 59^ 21,- 55$ a 581

Leerlingen 6 4,73 66 4,73 66 Instrumentmakers . . 27 14,125 56| a 59 14,— 55$a58ï

Kapiteins . . . . . 2 17,27 68,42 14,85 66 Lijnwerkers .... 75 13,975 55-J a 59 13,84 55$a5»f

Hulp-kapiteins ... 1 12,87 67,65 11,22 66 Instrumentm. in opleid. 310,— 55$ a 58-^ 10,— 55$ a 58t

Kolenrijders .... 1 15,01 67,81 13,20 66 Lijnwerkers in opleiding 2 10,05 56 a 58$ 10,— 55| a 5%

Kraansmeerders. . . 1 14,20 68,32 11,88 66 Portiers 3 9,336 59 9,335 59

Terreinwerkers ... 2 14,31 69,09 11,22 66 Boden 2 9,54 60V8 9,50 60

Magazijnmeesters voor

losse werktuigen. . 1 15,26 66,08 15,18 66 Veren.

t, ■ ■ ■ Kapiteins 28 15,49 661/, 15,36 66

Reiniging. Machinisten .... 36 14,36 66V5 14,17 66

Bankwerkers .... 3 17,22 62 16,50 60 Matrozen 28 10,67 664/s 10,54 66

Vuurwerkers .... 3 15,90 61 15,66 60 Bureaulisten .... 23 13,95 673/4 13,52 66

Vuurwerkers aankom.. 3 12,44 62 11,83 60 Werksters 5 6,60 38'/2 6,60 38V2