is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 12, 30-12-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIE

EN

GEMEENTE. (Province et commune.)

Nummer der onderneming. {Numéro de Ventreprise.)

Prijs van 1 K.G. (Pró; d'un K.G. de)

gebuild tarwebrood

(melkbrood).

(pain de froment blule' [ pain au lait].)

gebuild tarwebrood

(waterbrood).

(pain de froment bluté [pain a Veau].)

ongebuild tarwebrood. (pain de froment nonbluté.)

roggebrood.

(pain de seigle.)

in cents. (en cents.)

Opmerkingen betreffende dividend, gratis Paaschbrood, enz.

0Notes concernant dividendes, pain de Paques gratuit, etc.)

BJieden. .... 170 23 18 17 8,67 Gratis paaschbrood ter waarde van 40 cents; bü

eiken verkoop van 20 ets. een krentenbrood,] e.

i7J 27 - _ 9 ^

16 \8^7 14 8>5 Eens per jaar een koek ter waarde van 30 ets.

8>33 Gratis kerstbrood ter waarde van 70 ets.: vorig

„ boekjaar 10 pCt. dividend.

°0rS ï? ^,5 7,32 Gratis paaschbrood.

197 20 17 — 7 25

Winterswijk ... 204 20,5 13,5 14 8 5

205 16,19 12 — - 7J9

Zutplien . ... 212 18 13 12 7 80

213 18 14 — 7^79

Zuid-Holland.

Delft 57 16,57 13,57 14,57 12

58 16,57 13,57 13,57 11

T, , , 59 16,57 13,57 14,57 — •

Dordrecht. ... 63 18,14 13,61 12,61 9 61

64 19,41 14,61 13,61 10

r ■ i 65 18,04 13>53 12,53- — ± 3il-2 püt. korting.

uormchem. . . . 124 17 15 ld. L{ \ ,

tzZ — 10 Pct- van het verbruik wordt terugbetaald,

n 120 15 la 12 — 10 pCt. dividend.

Gouda 72 17 13 13 _

73 16 13 13 9

> n , lo 11 11 —• Gratis paaschbrood.

s-Gravenhage ... 11 19 _ 37 13 19 pCt. dividend.

12 19 16 17 14 15 pCt. dividend.

1A 1, }l 15 21 pCt. van het verbruik is uitgekeerd.

14 i? 16 17 14 15 pCt. dividend.

v , .., 10 21 12,5 18 13

a WiJ ' 142 }8 15 14 — Toegift, ter waarde van ± 4 pCt.

r „■ i„„ . i i „ 14 — Gratis kerstbrood.

Leiden 5.9 15,46 13,94 12,46 8,97

34 15,46 — 13,46 9,64

f? ] ~'tg ~~ jo'fo , q~. n 5 Pct van het vel'brüik wordt jaarlijks terugbetaald

Rotterdam. . . . % li~68 If'el ' ^ boekjaar 4 pCt. dividend.

7 16;68 Uil $68 1Ü8 1® Pct- van het verbruik wordt terugbetaald.

8 16,68 13,68 13,68 10 10 " " "

9 16,68 — 16,68 12,68 " "

Schiedam. ... 93 11,68 ^ pCt. dividend.

, X 1 1— *0 pCt. korting.

' 4 l^'5 1^>5 — ±10 pCt. dividend.

° 14 — Aan e'ken afnemer per week 3 a 4 broodjes a 2 ets.

Sliedrecht. ... 178 18 _ 12 8 Pr k ,

. ° " 0 Gratis speculaas.

770 1 & 10

Vlaardingen ... 96 15 13 To ~~ Gratis speculaas of koekjes, waarde 2'/s pCt.

97 i/! — Vorig boekjaar 12 pCt. dividend.

„O -ff " — Gratis paaschbrood; bij ieder brood koekjes.

1* 13 — Gratis paaschbrood.

Noord-Holland.

Alkmaar .... 45 15,75 14,75 14,5 11,5 Halfjaarlijks wordt 10 pCt. van het verbruik terug-

gegeven.

tt ^ï.25 15,05 ~ Vorig boekjaar 10 pCt. dividend,

lo 15 13 —

Prijs van 1 K.G. (Prix d'un K.GTde) ~

bi) T " ~

fl _ -2 ^ rö i

I -2 § ■» gs 2 e

PROVINCIE SS. S Ï2 S ^

as Pfflï > I -2- Opmerkingen betreffende dividend,

XjJN so t> _> <3 t> ^ SS IJ » -X _

GEMEENTE. § | Jl |g £5 5 £ ^ | gratis Paaschbrood, enz.

(Province et commune.) 3* 3 INI «! «ï I Jl ^otes concernant dividendes, pain de

n „ '3? 88 ^ s 8 ® - Paques gratuit, etc.)

O P ~ H ?5j P U "S D, <X> .2 ^ Kr,

II ft- ili- IP ii

3 ij —

^ ^ in cents, (en cents.)

RlledeU 170 23 18 17 8>67 Gratis paaschbrood ter waarde van 40 cents; bij

eiken verkoop van 20 ets. een krentenbrood,] e.

171 27 — —- 9

16 1867 {? 14 11 8'5 Eens per jaar een koek ter waarde van 30 ets.

U 8>33 Gratis kerstbrood ter waarde van 70 ets.; vorig

„ boekjaar 10 pCt. dividend.

°0rS ï? 7,32 Gratis paaschbrood.

197 20 17 — 7 25

Winterswijk ... 204 20,5 13,5 14 8*5

205 16,19 12 — 7,'l9

Zutphen . ... 212 18 13 12 7 80

213 18 14 — 7^79

Zuid-Holland.

Delft 57 16,57 13,57 14,57 12

58 16,57 13,57 13,57 11

T1 , , 59 16,57 13,57 14,57 — •

Dordrecht. ... 63 18,14 13,61 12,61 9 61

64 19,41 14,61 13,61 10

r ■ I 65 18'04 .3-3,53 12,53 — ± 31/2 püt. korting.

uormchem. . . . 124 17 is 14. L{

Tk IS — 10 pCt van het verbruik wordt terugbetaald.

P„ n 1/10 15 13 12 _ 10 pCt. dividend.

Gouda 72 17 13 13 _

73 16 13 13 9

> n , '4 1,r' 11 11 — Gratis paaschbrood.

s-Gravenhage . . U 19 _ 17 13 19 pCt. dividend.

12 16 17 14 15 pCt. dividend.

1y. 1, 19 }l 15 21 püt. van het verbruik is uitgekeerd.

14 19 16 17 14 15 pCt. dividend.

v , ... 10 21 12,5 18 13

3 W1J ' 142 }8 15 I4 — Toegift, ter waarde van ± 4 pCt.

r olrlo,, t T r n 14 — Gratis kerstbrood.

Leiclen 33 15,46 13,94 12,46 8,97

34 15,46 — 13,46 9,64

SJl _ ïo'fo , o~, r, 5 pCt' van het verbruil£ wordt jaarlijks terugbetaald

Rotterdam. . . . % ig'es 13~68 ' Vorig boekj-aar 4 pCfc. dividend.

7 16;68 llfs 13,'68 llTöS Pct' van bet verbruik wordt terugbetaald.

8 16,68 13,68 13,68 10 10 " " "

9 16,68 — 16,68 12,68 " "

Schiedam. ... f3 11,68 ^ pCt. dividend.

„ . , X 1 1— Püt. korting.

'4 .16 12,5 12,5 — ± 10 pCt. dividend.

° I4 — Aan eiken afnemer per week 3 a 4 broodjes a 2 ets.

Sliedrecht. ... 178 18 _ 12 8 ,

. ° „ o Gratis speculaas.

179 1^ ïo

Vlaardineen ... 96 15 13 To _ speculaas of koekjes, waarde 2V2 püt.

g„ — yong boekjaar 12 pCt. dividend,

„o Vo 10 — Gratis paaschbrood; bij ieder brood koekjes.

1* 13 — Gratis paaschbrood.

Koord-Holland.

Alkmaar .... 45 15,7a 14,75 14,5 11,5 Halfjaarlijks wordt 10 pCt. van het verbruik terug-

gegeven.

tt ^ -1!'25 15,05 ~ VoriS boekjaar 10 pCt. dividend.

J-o 15 13 —