is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, 01-01-1913 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschikkingen (zie Wetten).

Besmettelijke ziekten. Epidemische

en (—) X, x (Staatsbegrooting 1914).

(Zie ook Lupus, Mijnwormziekte,

Tuberculose.)

Bestekbepalingen XII, ad; ae; af (Staatsbegrooting 1914).

(-) te :

Alkmaar. . . , II, 104.

Almelo (Ambt) VII, 457.

Amersfoort V, 282.

Amsterdam III, 160.

Assen VII, 458.

Baarn IV, 234.

Bussum . I, 46.

Delft XI, 741.

Groningen , . . XI, 741.

Haarlem , . I, 46.

Helder III, 160.

's-Hertogenbosch I, 46.

Leiden XI, 741.

Purmerend XII, 805.

Schiedam III, 161.

Smallingeriand IV, 234.

Utrecht III, 161.

Vlissingen IV, 234; V, 282.

Wildervank V, 282.

Zaandam • III, 162.

Zwolle III, 162.

Bevolking. Voorloopige cijfers betreffende de geboorten, huwelijken en

sterfte Dec. 1912, I, 35 ; Jan. 1913, II, 95 ; Febr., III, 147; Mrt.,

IV, 221; April, V, 270; Mei, VI, 334; Juui, VII, 445; Juli, VIII, 494 ; Aug., IX, 579 ; Sept., X, 671; Oct., XI, 731 ; Nov., XII, 787.

Bibliotheken (zie Leeszalen).

Blikwarenfabrieken (zie Loon en (of) arbeidsduur).

Boerenleenbanken (zie Leenbanken).

Bouw- en woningtoezicht te:

Amsterdam, Arnhem, 's-Gravent hage, Haarlem, Leiden en Utrecht Dec. 1912, I, 36, xiii; Jan. 1913, II, 95, lx; Febr., III,

147, lxxiv ; Mrt., IV, 221, lxxxviii ; April, V, 270, ci; Mei, VI, 335, cxvm; Juni, VII, 445, cxliii; Juli, VIII, 494, clxi ; Aug., IX, 579, clxxiv ; Sept., X, 671, clxxxvii ; Oct., XI, 731, cc; Nov., XII, 788, ccxvm.

Rotterdam Dec. 1912, I, 36; Jan. 1913, II, 95; Febr., III, 147 ; Mrt.,

IV, 221 ; April, V, 270; Mei, VI, 335; Juni, VII, 445 ; Juli, VIII, 494; Aug., IX, 579; Sept., X, 671; Oct., XI, 731; Nov., XII, 788.

Bouwvergunningen. Overzicht der door de gemeentebesturen ingevolge de Hinderwet verleende vergunningen tot oprichting of uitbreiding van fabrieken en werkplaatsen, waarop tevens de bepalingen der Veiligheidswet van toepassing zijn

Dec. 1912, I, xv; 1912, I, xv; Jan. 1913, II, lxi ; Febr., III, lxxv ; Mrt., IV, lxxxix; April, V, cil; Mei, VI, cxix; Juni, VII, cxliv ; Juli, VIII, clxii ; Aug., IX, clxxv ; Sept., X, clxxxviii ; Oct., XI, cci; Nov., XII, ccxix.

Brandstoffen (zie Cokes).