is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 1, 01-02-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stand der arbeidsmarkt in de onderscheidene bedrijven.

(Bulletin du travail dans les diverses industries.)

I. Fabricage van aardewerk, glas, kalk en steenen.

(Faïence, verre, chaux et pierres.)

Kalkbranderij. Te Alfen geregeld werk, te Leeuwarden vrij slap. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (B), Leeuwarden (K). ')

Pijpenfabricage. Verlevendiging. Vraag en aanbod gelijk.

Gouda (B).

Flesschenfabricage. Te Delft en Schiedam drukte, te Dordrecht normaal. Te Delft was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod. Aan één fabriek te Schiedam stond één oven van 1 tot 27 December stil, waardoor ± 70 arbeiders geen werk hadden. Overigens geen werkloosheid.

Delft (B), Dordrecht (B), Schiedam (Vg).

Glasindustrie. Zoowel te Dordrecht (glasbuigerij en -slijperij) als te Maastricht werd de toestand normaal genoemd (te Maastricht minder overwerk). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Maastricht (As).

Fabricage van fijn aardewerk en porcelein. Te Delft druk (overwerk), te Maastricht normaal (volgens Bb meer werklieden aangenomen). Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Delft (B), Maastricht (As eu Bb).

Fabricage van potten en dergelijk grof aardewerk. Overal was normaal, geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Gouda (B), 's-Hertogeubosch (B), Leeuwarden (K).

Dakpannenfabricage. Gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (B), Leeuwarden (K), Tegelen (V).

Vloertegelfabricage. Gewoon. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Maastricht (As).

Steenfabricage. Slapte werd geconstateerd te Enschede (ontslag van werklieden), Nijmegen en Udenhout, terwijl in de overige plaatsen de toestand normaal genoemd werd.

Vraag en aanbod waren nagenoeg gelijk, behalve te Enschede, waar het aanbod grooter was. Alleen te Udenhout kwam werkloosheid voor.

Alfen (B), Enschede (B), Maastricht (As), Nijmegen (B), Sittard (KF), Tegelen (Y), Udenhout (Mv), Zutfen (B).

') Lijst van afkortingen voor de bronvermelding. K beteckent Kamer van Arbeid.

Bbt „ K. v. A. v. d. Bloembollenteelt. B „ „ „ „ „ „ Bouwbedrijven.

Bn „ „ „ „ „ „ Brillantnijverheid. C „ „ „ „ „ „ Confectiebedr.

Cv „ „ „ „ „ h. Crediet- en Verz.wezen. D „ „ „ „ „ d. Drukkersbedr.

Hcv „ „ „ „ „ h. Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen. Ki „ „ „ „ „ d. Katoenindustrie. Kh „ „ „ „ „ „ Kleinhandel. L „ „ „ „ „ „ Landbouw.

Lk „ „ „ „ „ h. Logement- en Koffiehuis-

houdersbedrijf. M „ „ „ „ „ d. Metaalbewerking. Mh „ „ „ „ „ „ Metaal- en Houtbewerking.

S beteekent K. v. A. v. h. Schoenmakersbedrijf.

„ „ „ „ „ d. Tabaksindustrie.

Ti „ „ „ „ „ „ Tapijtindustrie.

Tn „ „ „ „ „ „ Textielnijverheid.

Ve „ „ „ „ „ „ Veenderij.

Vb „ „ „ „ „ h. Visschersbedrijf.

Vg „ „ „ „ „ d. Voedings- en Genotm.

\\rMr;ni,ni

bedrijven.

KF „ Kamer v. Koophandel en Fabrieken.

As „ Secretariaat v. d. Arbeid.

Bb „ Bestuurdersbond.

Mv „ Middenstandsvereeniging.

P „ Patroonsvereeniging.

V „ Vakvereeniging v. werklieden.

\\7 WarMlaHanimraanimnn trrnnr, ,.nl„.nrnn

niging)

G. w. beteekent: Geen werkloosheid.