is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 4, 30-04-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toestand te Alfen, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Dordrecht (metselaars en opperlieden), 's-Hertogenbosch, Hilversum (timmerlieden en opperlieden), Bussum, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Nijmegen, Schiedam, Utrecht en Zutfen.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag te Amsterdam, Breda en Vlissingen, te Leiden in het timmerliedenbedrijf, en in het begin der maand ook te Groningen en Nijmegen; kleiner was het te Dordrecht, Gouda, te Groningen voor timmerlieden (behalve in het begin der maand), te Den Helder, Leeuwarden (timmerlieden), Schiedam (metselaars en opperlieden) en Utrecht. Te Bussum was volgens de K. v. A. evenwicht tusschen vraag en aanbod, doch volgens een patroonsvereeniging, waarvan zij inlichtingen verkreeg, was het aanbod in het timmerliedenbedrijf kleiner. Evenwicht was er te Alfen, Arnhem, Delft, 's-Gravenhage, Groningen (metselaars en opperlieden; echter begin Maart meer aanbod), Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden (metselaars en opperlieden), Leiden (idem), Middelburg, Nijmegen (begin Maart meer aanbod), Rotterdam, Schiedam (timmerlieden), Tilburg, Zutfen en Zwolle.

Eenige werkloosheid werd alleen geconstateerd te Amsterdam, te Leiden (onder de timmerlieden) en in de eerste helft der maand te Groningen.

Alfen, Amsterdam, Arnhem, Breda c.a , Delft, Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage '), Groningen, Haarlem, Den Helder, 's-Hertogenbosch '), Hilversum en Bussum, Leeuwarden, Leiden '), Nijmegen, Botterdam, Schiedam, Tilburg1), Vlissingen, Zutfen2) (21 K.). — Coevorden, Maastricht, Middelburg, Utrecht, Zwolle (2 K.F. en 4 W.).

') Geen inlichtingen over Januari.

2) » » » Januari en Februari.

Stukadoors en witters.

In Januari was het min of meer slap te Coevorden, Gouda, Groningen (vooral -voor de witters), Leeuwarden, Nijmegen (korter werktijd), Schiedam (korter werktijd en ontslag), Vlissingen en in het wittersvak te Delft en Dordrecht. Drukte heerschte daarentegen te Hilversum en Bussum, te Delft (stukadoors) en te Haarlem (meer personeel), ofschoon hier in het begin der maand eenige slapte viel waar te nemen. Geregeld werk was er te Breda, Maastricht, Rotterdam en voor stukadoors te Arnhem, Dordrecht en Utrecht.

De toestand was gunstiger dan in 1912 voor stukadoors te Arnhem, Delft en Groningen; overigens (geen opgaven uit Coevorden en Maastricht) was er geen verschil met 1912.

Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag te Coevorden, Gouda, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Vlissingen en kleiner te Haarlem en voor stukadoors te Delft. Overigens bestond er vrijwel evenwicht (geen opgave uit Maastricht).

Werkloosheid kwam in mindere of meerdere mate voor te Coevorden, Gouda (witters), Groningen (enkele stukadoors en alle witters), Leeuwarden, Rotterdam en Vlissingen. In de overige plaatsen heerschte geen of zoo goed als geen werkloosheid (geen opgave uit Maastricht).

De maand Februari bracht verlevendiging te Gouda, Leeuwarden en Schiedam, in welke plaatsen de slapte dan ook aan het einde der maand geweken was. Drukte, o.a. gepaard met aanneming van personeel, ontstond te Arnhem, te Delft (witters) en te Groningen (stukadoors; in het midden der maand echter slap). Te Bussum nam de drukte nog toe. Achteruitgang viel alleen waar te nemen te Nijmegen, waar de slapte sedert de vorige maand nog was toegenomen. Voor het overige bleef de toestand vrijwel als in Januari. Te Amsterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Leiden en Tilburg, uit welke plaatsen over Januari geen inlichtingen werden ontvangen, was de toestand als volgt: drukte voor stukadoors te Amsterdam (meer personeel) en Tilburg (meer personeel en langer werktijd), geregeld werk te 's-Gravenhage (stukadoors) en 's-Hertogenbosch en slapte te Leiden (ontslag).

Gunstiger dan in 1912 was de toestand te Amsterdam, Bussum, Delft, Rotterdam en voor stukadoors te Groningen en Tilburg. Ongunstiger te Leeuwarden, Nijmegen en Vlissingen. De toestand was dezelfde als verleden jaar te Breda, Dordrecht, Gouda, Groningen (witters), Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leiden, Schiedam en Utrecht.

Het aanbod overtrof de vraag te Coevorden, Gouda, 's-Gravenhage, Leiden, Nijmegen, Vlissingen, te Groningen (witters) en te Leeuwarden (eerste helft der maand). Het was kleiner dan de vraag te Amsterdam, Arnhem (aanvankelijk evenwicht), Bussum, Delft, Haarlem, Tilburg en voor stukadoors te Groningen,