is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 5, 30-05-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheid lil alle organisaties welke uitkeering verstrekken in geval van werkloosheid. *) (Chómage dans toutes les organisations qui donnent des indemnités en cas de chómage.)

Opgaven van de vakorganisaties en van de Renseignements des syndicats ouvriers et des fonds

gemeentelijke werklozenfondsen. communaux de chómage.

Aantal verzekerde

leden. (Membres assurés.)

BEROEPSGROEPEN. Gemiddelde

van 1 April

en 1 Mei. (Moyenne dn 1 avril et

1 mai.)

Aantal dagen Aantal werkloozen werkloosheid per werkop looze (Zondagen niet 100 verzekerde leden. medegeteld). (Chómeurs en (Chómage en jours par pourcent.) chómeur [non-compris les dimanches].)

April 1913. (Avril 1913.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

April 1912. (Avril 1912.)

April 1913. (Avril 1913.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

April 1912. (Avril 1912.)

| Gemiddelden per week (Moyennes par semaine).

GROUPES DES PROFESSIONS

1 [2 3 4 5 6 | 7 8 9

2. Bewerking van diamant, Diamant et antres pierres enz 10 352 16,7 14,1 21,7 6,- 6,- 6,- précieuses.

3. Boek- en steendrukkerij,

photographie, enz.... 7 271 0,1 0,1 0,6 5,9 5,7 6,- Imprimerie, etc.

4. Bouwbedrijven, enz. . . 12 673 1,4 3,2 1,4 4,6 4,4 4,7 Construction, voirie.

Metselaars 1253 3,1 7,1 2,7 4,4 3,8 4,8 \ Ma<;ons.

Opperlieden 1258 2,6 6,5 1,6 5,4 4,6 4,9 Aides-mafons.

Schilders 2 523 0,01 2,- 0,2 1,- 5,9 4,5 Peintres.

Timmerlieden 6 083 1,3 1,9 1,7 4,2 4,4 4,6 Charpentiers.

Industrie de cuir, toile cirée,

9. Leder, wasdoek, enz. . . 1 510 0,07 0,1 1,5 5,5 5,2 5,8 caoutchouc.

0. Oer, steenkolen, turf . . j 1955 0 0 0 0 0 0 Minéraux, houille et tourbe.

1, 12, 13. Bewerking van

metalen, vervaardiging v. Constroction de machines &

stoom- en andere werk- vapeur et autres instru-

tuigen, scheepsbouw . . 8 003 0,4 0,3 0,5 5,7 5,5 5,8 ments.

5. Textielnijverheid . . . 3136 0,04 0,02 0,2 4,6 5,5 5,3 Industrie textilc. „7. Bereiding van vocdings-

en genotmiddelen . . . 9 561 0,6 0,5 0,9 5,8 5,5 5,5 Fabrication d'aliments.

Sigarenm. en tabalesbew. . 8 579 0,6 0,6 1,- 5,8 5,5 5,4 Ouvriers de tabac.

'4. \rjje beroepen .... 4254 0,9 1,- 1,2 6,- 5,9 5,9 Professions libérales.

Overige beroepsgroepen . 3 517 0,7 2,5 1,9 5,1 4,8 4,2 Autres groupes des prof.

Het Rjjk .... 62 235 3,3 3,4 5,1 5,9 5,6 5,9 Le Royaume.

remeenten met 50 000 inwoners of meer.

Lm ster dam 21 153 9,- 8,5 12,7 5,9 5,9 5,9 Amsterdam.

s-Gravenhage 3 478 1,9 2,4 3,- 4,7 4,2 5,1 La Haye.

lotterdam 4 962 0,4 0,8 0,4 5,- 5,- 5,7 Rotterdam.

Jtrecht 2 511 0,4 1,- 0,7 5,2 4,9 5,6 Utrecht.

Lrnhem 1 351 1,- 4,2 0,5 I 5,4 3,5 4,6 Arnhem.

Ironingen 1159 0,1 0 0,1 5,7 0 5,- Groningue.

laarlem en Schoten .... 1 387 0,9 1,9 0,8 5,5 4,7 5,7 flarlcm ct Schoten.

meiden 1 304 0,3 0,7 0,2 4,8 4,5 5,- Leyde.

Nijmegen 1 167 0,1 0,4 0,3 4,3 3,7 2,9 Nimègue.

Pilburg 1 206 0,04 0,2 0,5 6,- 4,8 5,3 Tilbourg.

) Men houde in het oog dat vele organisaties niet nauwkeurig kunnen opgeven het aantal werklooze leden, noch het ïantal dagen hunner werkloosheid, wanneer deze leden nog geen recht of geen recht meer op uitkeering kunnen doen gelden. Het jercentage der werkloozen onder de verzekerde leden is dan ook als een minimum te beschouwen. Voorts denke men er aan dat de gemiddelde .duur der werkloosheid per week wordt beïnvloed door het feit, dat de opgaven betreffende de diamantbewerkers slechts jetrekking hebben op hen, die de geheele week werkloos waren. Het is voor de organisaties in de diamantindustrie niet mogelijk betrouwbare gegevens over de werkloosheid van minder dan 6 dagen per week te verstrekken.