is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 6, 30-06-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bijzonder een artikel is, dat zijne verbruikers slechts telt in een bepaalden kring en dat vermindering van het gemiddeld verbruik een gevolg kan zijn zoowel van vermindering van het aantal verbruikers, als van beperking van het verbruik binnen dien kring,

Krenten. (Raisins de Corinthe.) Het verbruik van krenten, berekend naar het saldo invoer van dit artikel, kan worden aangenomen, als is aangegeven in het volgend staatje.

Gemiddeld verbruik t a r f N v, T^unn^n K r

JAREN. per hoofd der bevolking in K.G. JAREN. per hoofd der bevolking in k.G.

, (Comommation moyenne (Annees.) (Consommalwn moyenne

(Annees.) ^ habitant m ^ par Mant en K.G.)

1852—1856 | 0,20 1882—1886 | 1,30

ig57 1861 0,59 1887—1891 1>54

1862—1866 0,82 1892-1896 1,80

I9fi7 1871 1,01 1897—1901 l»7o

1872 1876 1 12 1902-1906 2,12

1877—1881 i ' 1,20 1907-1911 , 1,99

Daar de prijzen van dit artikel nog al uiteenloopen, kunnen deze niet in verband worden gebracht met het verbruik, dat, al is er in de latere tijdvakken eenige schommeling waar te nemen in de gemiddelde verbruikscijfers, aanzienlijk gestegen. Het tijdvak 1902—1906 wijst het hoogste cijfer voor gemiddeld verbruik aan.

Rozijnen. (Raisins secs.) In de Statistiek van in- uit- en doorvoer worden afzonderlijk vermeld de korent- of zwartrozijn en de Samos- en Denia-rozijn. Deze soorten worden voor industrieele doeleinden aangewend. Alleen de Deniaroziin wordt ook wel als genotmiddel gebezigd. Het is echter niet bekend welke hoeveelheid daarvan als zoodanig wordt gebruikt. De andere rozijnen, in genoemde statistiek aangegeven, dienen uitsluitend als genotmiddel.

Van het gemiddeld jaarlijksch verbruik, naar de laatstbedoelde gegevens berekend, geeft het volgend staatje een vijf jaarlijksch overzicht

ö O ■» - -

J I R E x. per wfdefbt«ta K.G. JAREN. per K.G.

iSltlSS oj? 3838!

1862—1866 0,29 1892—1896 0,72

1867—1871 0,32 1897—1901 0,44

1872—1876 0,35 j 1902—1906 0 67

1877—1881 0,46 1907—1911 0,71

Het gemiddeld verbruik van rozijnen blijkt alzoo in den loop der jaren niet zoo belangrijk als dat van krenten te zijn toegenomen. De hoogste verbruikscijfers worden aangetroffen in de perioden 1892—1896 en 1907—1911.

Meer nog dan voor het voorgaand artikel geldt hier de opmerking omtrent de uiteenloopende prijzen, zoodat niet kan worden nagegaan, welke invloed deze op het meer of minder verbruik hebben uitgeoefend.

Vijgen. (Figues.) Het volgend staatje geeft een overzicht van het gemiddeld iaarliiksch verbruik van vijgen. .

juunijiwvii ' JO _

11111 p. I. K.G. 1 B E '■ P™ hS'SfE.Sli'Ïr, K.G

u—.. «gmsrsm | , 'graa-Jg'

loco 1856 0,30 I 1882—1886 0,30

1857-1861 0 28 1887-1891 0,35

1862-1866 0,34 1892-1896 0,32

i QA7 1871 0,33 1897—1901 0,33

jg72 1876 0 40 i 1902-1906 0,28

1877=1881 I 0!28 I 1907-1911 0,23