is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen onderscheiden naar de beroepsgroepen. (Demandes, offres et placés d'après les groupes professionnels.)

Nummer der beroepsgroep. I {Numéro du groupe professionnel.)

BEROEPSGROEPEN.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen op 100 Plaatsingen op 100

werkzoekenden. werkgevers. aanbiedingen Plaatsingen. aanbiedingen.

IDemandes tOffrec (0f[res SUJ {00 (Places.) (Places sur 100

{jjemanaes (Uflres demandes.) demandes.)

d'emplois.) d'emplois.)

Juni 1913.!) {■Juin 1913.)

Mei 1913. i) (Mai 1913.)

Juni 1912.2) (Juin 1912.)

Juni 1913.!) (Juin 1913.)

Mei 1913. i) (Mai 1913.)

Juni 1912.2) (Juin 1912.)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

Juni 1913.1) (Juin 1913.)

Mei 1913. i) (Mai 1913.)

Juni 1912.2) (Juin 1912.)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

GROUPES PROFESSIONNELS.

3 Boek- en steendrukkerij enz. . 75 65 66 74 64 65 98,67 98,46 98,48 35 21 20 46,67 32,31 30,30 Imprimerie, etc

4 Bouwbedrijven 1 958 1 699 1 750 1 077 1 403 1 198 55,01 82,58 68,46 793 945 851 40,50 55,62 48,63 Construction.

6 Hout-, kurk-, stroobewerking Industrie de bois, liège,

enz 97 81 96 107 90 103 110,31 111,11 107,29 33 27 40 34,02 33,33 41,67 paille.

7 Kleeding en reiniging ... 220 165 125 264 248 169 120,— 150,30 135,20 134 127 86 60,91 76,97 68,80 Habillement et nettovage. 11. 12. Bewerking van metalen, verv. Métallurgie, construction de

13 van stoom- en andere werk- ' machines a vapeur, de

tuigen, scheepsbouw . . . 795 667 695 426 439 363 53,58 65,82 52,23 202 214 205 25,41 32,08 29,50 navires, etc.

16 Textielnijverheid 16 21 10 17 29 33 106,25 138,10 206,25 4 10 7 25,— 47,62 43,75 Industrie textile.

18 Landbouwbedrijven 69 59 48 47 39 44 6S,12 66,10 91,67 18 21 32 26,09 35,59 66,67 Agriculture, etc

21 Verkeerswezen 1 233 1 113 1 067 781 869 620 63,34 78,08 58,11 461 461 318 37,39 41,42 29,80 Transport

24 Vrije beroepen 364 338 243 211 177 89 57,97 52,37 36,63 154 114 61 42,31 33,73 25,10 Professions libérales.

27 Huiselijke diensten enz.. . . 4 523 3 917 2 868 4474 5 569 3021 98,92 142,18 105,33 2 923 3 024 2 032 64,63 77,20 70,85 Domestiques et personnel

de 1'écurie.

28 Losse werklieden enz. . . . 1 194 1 142 1 000 891 942 713 74,62 82,49 71,30 606 566 439 50,75 49,56 43,90 Ouvriers sans profession

déterminée

— Overige beroepsgroepen . . . 1 047 911 586 3)883 3)872 498 4)86,40 4)97,98j 84,98 535 472 185 51,10 51,81 31,57 Autres groupes profes-

sionnels.

y * *)i *)\ i i

Totaal . . . . 11 591 1017S|8 560 9 252 10 741 6 916 79,99 105,75 80,79 5 898 6 002 4 276 50,88 58,97 49,95 Total.

') Gegevens van 25 arbeidsbeurzen. s) » » 23 »

3) Zie noot 1 bij Staat 1.

4) Bij de berekening van dit percentage is het aantal aanbiedingen van en aanvragen om mijnwerkers te Heerlen buiten beschouwing gelaten. (Zie ook noot 1 bij Staat I.)