is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 7, 30-07-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. , - . Plaatsingen op Aanvragen op

Aanbiedingen Aanviagen . 100 aan- 100 aan-

van werklieden. door patroons. Plaatsingen. biedingen. biedingen.

(£ïïtf) tfemvlois) (^es.) (Placés poiir 100 (Offres pour 100

a cmpcois.) a emptois.) demandes.) demandes.)

Mei. (Mai.)

April. (Avril.)

Mei.

April.

Mei.

April.

Mei.

April.

Mei.

April.

Mautien (Hommes) . 71 191 71 472) 52 834' 55 954j 32 270 32 608 45,3 45,6 74,2 78,3

Vrouvi-en (Yemmes) . 37 563 12 825 11 977 47 277 22 700| 25 923 60,4 60,5 ■ 111,7 110,4

Leerliugen(4)/)re«tó) 5 393 5 862 5 569 6 165 1 212 1 393 22,5 23,8 103,3 105,2

I 1 II

Totaal .... 114147 120159 100380 109 396 56 182 59 924 49,2 49,9 87,9 91,0 (Total.)

Zweden. (Suède.) April 1913. ') Bij de openbare arbeidsbeurzen boden zich in April 1913 10 361 mannen en 8 668 vrouwen, te zamen 19 029 werkzoekenden, aan (in April 1912 resp. 9387, 7 006 en 16393); aangevraagd werden 8622 mannelijke en 10 939 vrouwelijke werklieden, te zamen 19 561 personen (in April 1912 resp. 6 817, 8 930 en 15 747) en geplaatst 6 021 mannen en 5 638 vrouwen, te zamen 11 659 personen (in April 1912 resp. 5 011, 4 560 en 9 571).

(—) Mei 1913. 2) Bij de openbare arbeidsbeurzen boden zich in Mei 1913 8 579 mannen en 6 335 vrouwen, te zamen 14 914 werkzoekenden, aan (in Mei 1912 resp. 7 970, 5466 en 13436); aangevraagd werden 6823 mannelijke en 8 199 vrouwelijke werklieden, te zamen 15 022 personen (in Mei 1912 resp. 5 597, 6 704 en 12 301) en geplaatst 5 002 mannen en 4 306 vrouwen, te zamen 9 308 personen (in Mei 1912 resp. 4 219, 3 669 en 7 888).

(—) Mei 1913.3) Gedurende de maand Mei kwamen bij de arbeidsbeurzen te Stockholm 10 618 aanbiedingen van werklieden in. De patroons deden aanvraag om 9 451 werklieden en het aantal plaatsingen bedroeg 4 600. Deze cijfers waren de voorgaande maand resp. 11 726, 12 958 en 5 687.

Werkstakingen en uitsluitingen.

(Grèves et lock-outs.)

Australië. (Australië.) Eerste kwartaal 1913.4) Nieuwe geschillen: 39 (waarvan 25 in Nieuw-Zuid-Wales). Aantal betrokken ondernemingen: 376, werklieden: 11 783 direct en 1451 indirect. Aantal verloren arbeidsdagen: 98 601. Loonverlies naar schatting £ 44 107. Verdeeling naar de bedrijven: mijnbouw 22, spoor- en tramwegen 4, bouwbedrijven 3, machinenindustrie, metaalbewerking enz. 2, kleedingindustrie enz. 2, overige bedrijven 6. Oude geschillen: 4; aantal verloren arbeidsdagen : 26 920. Loonverlies naar schatting £ 11 780.

België. (Belgiqae.) Mei 1913. 5) Nieuwe geschillen: 17 stakingen; aantal daarbij betrokken werklieden: ongeveer 1 600 direct en 250 indirect. Oude geschillen: 9; aantal betrokken werklieden: ongeveer 1 125 direct en 172 indirect. Van de nieuwe stakingen kwamen 5 voor in de textielnijverheid, 5 in de bouwbedrijven en 7 in evenzooveel andere bedrijven. Verdeeling der nieuwe stakingen naar de oorzaken of eischen: loonsverhooging 13, wederindienstneming van ontslagen werklieden 3, dagloon in plaats van stukloon 1. Aantal geëindigde stakingen: 13; afloop: ten nadeele der werklieden 4, te hunnen gunste 1, gedeeltelijk te hunnen gunste 1, geschikt 5; in 2 gevallen was het resultaat nog onbepaald.

') Sociala Meddelanden 1913, no. 5.

2) „ o * 1913, , 6.

3) Statistisk Manadsskrift van Mei 1913.

4) Labour Bulletin no. 1, 1913.

.5) Revue du Travail van 30 Juni 1913. ' *